transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Dla odbiorców energii

Page tools
Drukuj
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Modernization projects worth over 5 bn zlotys

CO2 emissions cut down by 25%

Community projects worth over 15 m zlotys

1 of only 3 installations in the world producing 120-metre long rail

Energia elektryczna

Taryfy

Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej z dnia 19.04.2017

Cennik ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej gr. B, C, R - obowiązuje od 01.01.2017

Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej z dnia 01.03.2016

Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej z dnia 29.12.2015

Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej z dnia 04.12.2015

Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej z dnia 18.11.2015

Cennik ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej gr. B, C, R - obowiązuje od 01.01.2016

Cennik ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej gr. B, C, R - obowiązuje od 01.01.2015

Taryfa ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej - obowiązuje od 21.09.2015 

Sprostowanie pomyłki w taryfie ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej z dnia 21.09.2015

Umowy

Procedura zmiany sprzedawcy dla energii elektrycznej na podstawie obowiązującej IRiESD

Wzór wniosku przyłączeniowego dla energii elektrycznej AMP

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej 

Wzór umowy dystrybucyjnej dla odbiorców

Wzór zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji

Wzór wniosku przyłączenia wytwórcy

GUD

Wzór umowy dystrybucyjnej dla sprzedawców - Generalna Umowa Dystrybucyjna

Załącznik nr 1 do GUD

Załącznik nr 2 do GUD

Załącznik nr 3 do GUD

Załącznik nr 4 do GUD

Załącznik nr 5 do GUD

Załącznik nr 6 do GUD

Załącznik nr 7 do GUD

Załącznik nr 8 do GUD

Wykaz firm, z którymi AMP ma zawartą GUD

IRiESD

IRiESD - Część ogólna

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

IRiESD - Konsultacje 2017

IRiESD - Formularz zgłaszania uwag 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje:

08.05.2017 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD

19.04.2017 - Pismo ws zatwierdzenia zmian taryfy dla energii elektrycznej

31.03.2017 - Struktura paliw ArcelorMittal Poland w 2016

30.03.2017 - Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za rok 2016

28.03.2017 - Zużycie energii elektrycznej w ArcelorMittal Poland w podziale na gr. przyłączeniowe

2016

20.12.2016 - Decyzja URE ws. zatwierdzenia opłaty OZE oraz opłaty przejściowej od 01.01.2017

26.10.2016 - Decyzja o wyznaczeniu AMP jako sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania

31.03.2016 - Zużycie energii elektrycznej w ArcelorMittal Poland w podziale na gr. przyłączeniowe

31.03.2016 - Struktura paliw ArcelorMittal Poland w 2015 r.

31.03.2016 - Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za rok 2015

17.02.2016 - Pismo ws zatwierdzenia zmian taryfy dla energii elektrycznej 

2015

21.12.2015 - Pismo ws zatwierdzenia cennika i zmianie taryfy dla energii elektrycznej

29.09.2015 - Pismo ws zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej na 2015

13.05.2015 - Zużycie energii elektrycznej w ArcelorMittal Poland w podziale na gr. przyłączeniowe

31.03.2015 - Struktura paliw ArcelorMittal Poland w 2014 r.

27.03.2015 - Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za rok 2014

12.02.2015 - Pismo ws zatwierdzenia zmiany taryfy

2014

11.12.2014 - Pismo ws zatwierdzenia zmiany taryfy - opłata przejściowa

11.12.2014 - Pismo ws zmiany cennika energii elektrycznej na 2015

17.06.2014 - Pismo ws zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej

13.05.2014 - Zużycie energii elektrycznej w ArcelorMittal Poland w podziale na gr. przyłączeniowe

13.05.2014 - Struktura paliw ArcelorMittal Poland w 2013 r.

28.03.2014 - Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za rok 2013

29.01.2014 - Raport OSD z konsultacji IRiESD

13.01.2014 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - bilansowanie 

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - warunki korzystania 

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - część ogólna

2013

23.12.2013 - Informacja AMP o zmianie cen energii w gr. B,C i R

06.03.2013 - Powiadomienie ws zatwierdzenia zmiany taryfy AMP dla energii elektrycznej

2012

24.12.2012 - Powiadomienie ws zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej  2013

10.12.2012 - Powiadomienie ws zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji

16.01.2012 - Powiadomienie dla odbiorców energii ws zatwierdzenia taryfy     

2011

12.12.2011 - Decyzja URE w sprawie zmiany taryfy na 2012