transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Dla odbiorców energii

Page tools
Drukuj
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Sincere wishes of joy, fulfillment, good health and peace during this holiday season and throughout the New Year.
Board and Supervisory Board of ArcelorMittal Poland

Celebrating 10 years transforming Polish steel

Modernization projects worth over 5 bn zlotys

CO2 emissions cut down by 25%

Community projects worth over 12 m zlotys

1 of only 3 installations in the world producing 120-metre long rail

Energia elektryczna

Taryfy

Uzupełnienie decyzji URE w sprawie opłaty przejściowej dla ZKZ od 01.01.2015

Zmiana Taryfy w zakresie opłaty przejściowej od 01.01.2015

Cennik ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej gr. B, C, R - obowiązuje od 01.01.2015

Taryfa ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej - obowiązuje od 01.07.2014

Cennik ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej gr. B, C, R - obowiązuje od 2014

Zmiana taryfy dystrybucyjnej  - opłata przejściowa 2014 r.

Umowy

Procedura zmiany sprzedawcy dla energii elektrycznej

Wzór wniosku przyłączeniowego dla energii elektrycznej AMP

Wzór umowy dystrybucyjnej dla odbiorców

GUD

Wzór umowy dystrybucyjnej dla sprzedawców - Generalna Umowa Dystrybucyjna

Załącznik nr 1 do GUD

Załącznik nr 2 do GUD

Załącznik nr 3 do GUD

Załącznik nr 4 do GUD

Załącznik nr 5 do GUD

Załącznik nr 6 do GUD

Załącznik nr 7 do GUD

Załącznik nr 8 do GUD

Wykaz firm, z którymi AMP ma zawartą GUD

IRiESD

IRiESD - Część ogólna

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje:

11.12.2014 - Pismo ws zatwierdzenia zmiany taryfy - opłata przejściowa

11.12.2014 - Pismo ws zmiany cennika energii elektrycznej na 2015

17.06.2014 - Pismo ws zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej

13.05.2014 - Zużycie energii elektrycznej w ArcelorMittal Poland w podziale na gr. przyłączeniowe

13.05.2014 - Struktura paliw ArcelorMittal Poland w 2013 r.

28.03.2014 - Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za rok 2013

29.01.2014 - Raport OSD z konsultacji IRiESD

13.01.2014 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - bilansowanie 

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - warunki korzystania 

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - część ogólna


23.12.2013 - Informacja AMP o zmianie cen energii w gr. B,C i R

06.03.2013 - Powiadomienie ws zatwierdzenia zmiany taryfy AMP dla energii elektrycznej


24.12.2012 - Powiadomienie ws zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej  2013

10.12.2012 - Powiadomienie ws zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji

16.01.2012 - Powiadomienie dla odbiorców energii ws zatwierdzenia taryfy     

           
12.12.2011 - Decyzja URE w sprawie zmiany taryfy na 2012