transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Dla odbiorców energii

Page tools
Drukuj
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

We have planted
450 thousand trees

We invest in the development
of our employees

We address the needs
of local communities

We have changed
the face of Polish steel

Energia elektryczna

Taryfy

Taryfa ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej - obowiązuje od 01.07.2014

Cennik ArcelorMittal Poland dla energii elektrycznej gr. B, C, R - obowiązuje od 2014

Zmiana taryfy dystrybucyjnej  - opłata przejściowa 2014 r.

Umowy


Procedura zmiany sprzedawcy dla energii elektrycznej

Wzór wniosku przyłączeniowego dla energii elektrycznej AMP

Wzór umowy dystrybucyjnej dla odbiorców
 

GUD


Wzór umowy dystrybucyjnej dla sprzedawców - Generalna Umowa Dystrybucyjna

Załącznik nr 1 do GUD

Załącznik nr 2 do GUD

Załącznik nr 3 do GUD

Załącznik nr 4 do GUD

Załącznik nr 5 do GUD

Załącznik nr 6 do GUD

Załącznik nr 7 do GUD

Załącznik nr 8 do GUD

Wykaz firm, z którymi AMP ma zawartą GUD

 

IRiESD

IRiESD - Część ogólna

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje:

17.06.2014 - Pismo ws zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej

13.05.2014 - Zużycie energii elektrycznej w ArcelorMittal Poland w podziale na gr. przyłączeniowe

13.05.2014 - Struktura paliw ArcelorMittal Poland w 2013 r.

28.03.2014 - Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI za rok 2013

29.01.2014 - Raport OSD z konsultacji IRiESD

13.01.2014 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - bilansowanie 

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - warunki korzystania 

13.01.2014 - Formularz zgłaszania uwag IRiESD - część ogólna

23.12.2013 - Informacja AMP o zmianie cen energii w gr. B,C i R

06.03.2013 - Powiadomienie ws zatwierdzenia zmiany taryfy AMP dla energii elektrycznej

24.12.2012 - Powiadomienie ws zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej  2013

10.12.2012 - Powiadomienie ws zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji

16.01.2012 - Powiadomienie dla odbiorców energii ws zatwierdzenia taryfy                
12.12.2011 - Decyzja URE w sprawie zmiany taryfy na 2012