transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Kim jesteśmy?

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zmieniamy polskie hutnictwo

Projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych

Emisja CO2 niższa o 25 proc.

15 mln zł na projekty społeczne

1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny

Filozofia i wartości

Transforming tomorrow: nasza misja, nasze wartości.


Jesteśmy świadomi, że nasza wiodąca pozycja na rynku stalowym niesie ze sobą wyjątkową odpowiedzialność. Dlatego przykładamy ogromną wagę do wypełniania standardów uznawanych na całym świecie,  jednocześnie pamiętając o lokalnych potrzebach.


Naszym celem jest kształtowanie oblicza jutra przemysłu hutniczego. Mamy jasną wizję przyszłości, opartą na mocnych fundamentach, zbudowanych z naszych wartości.

Zrównoważony rozwój

Nasze zobowiązanie wobec otaczającego nas świata wykracza poza wyniki firmy. Obejmuje ono ludzi, w których inwestujemy, społeczności, które wspieramy i świat, w którym działamy. To pojęcie jest podstawowym elementem naszej filozofii biznesowej.

Jakość

Przewidujemy przyszłość rynku stali, kształtując w znacznej mierze jego oblicze. Ponieważ wiemy, że jakość wyników firmy zależy od ludzi, chcemy przyciągnąć i zadbać o najlepszych pracowników, aby zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania, na których im zależy.

Przywództwo

Każdego dnia tworzymy nowe możliwości. Ten duch przedsiębiorczości pozwolił nam zająć miejsce w czołówce przemysłu stalowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na tym jednak nie poprzestajemy – chcemy wykroczyć poza granice tego, czego oczekuje się od wiodącego producenta stali. I wykraczamy.