transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Kontakt

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zmieniamy polskie hutnictwo

Projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych

Emisja CO2 niższa o 25 proc.

15 mln zł na projekty społeczne

1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny

Pozostałe biura

Rozwój i szkolenia

T:
+48 (32) 776 97 34
T:
+48 (32) 776 72 07
F:
+48 (32) 776 97 15

Restrukturyzacja majątku

T:
+48 (32) 776 83 57
F:
+48 (32) 776 84 73

Zakupy materiałów

T:
+48 (32) 776 67 01
F:
+48 (32) 776 82 83

Zakupy surowców

T:
+48 (32) 776 81 95
F:
+48 (32) 776 60 73

Zakupy inwestycyjne

T:
+48 (32) 776 81 85
F:
+48 (32) 776 82 67

Zakupy usług

T:
+48 (32) 776 77 73
F:
+48 (32) 776 74 75

Usługi finansowe - księgowość

T:
+48 (32) 777 25 00

Nadzór właścicielski i zarządzanie majątkiem

T:
+48 (32) 776 84 88
F:
+48 (32) 776 84 73
 

Zarządzanie majątkiem nieprodukcyjnym

T:
+48 (32) 776 83 42
F:
+48 (32) 776 84 73

Ochrona 

T:
+48 (32) 776 65 59
F:
+48 (32) 776 88 16

BHP

T:
+48 (32) 776 88 92
F:
+48 (32) 776 74 90

Biuro informatyki

T:
+48 (32) 776 86 53
F:
+48 (32) 776 83 78

Utrzymanie ruchu

T:
+48 (12) 290 16 49
F:
+48 (12) 290 40 39