transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Media

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zmieniamy polskie hutnictwo

Projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych

Emisja CO2 niższa o 25 proc.

15 mln zł na projekty społeczne

1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny

News

15.03.2017 Kategoria: 2017

1000 dni bez wypadku z przerwą w pracy

W lutym w chorzowskim oddziale ArcelorMittal Poland minęło 1000 dni bez wypadku z przerwą w pracy. To ogromny sukces wszystkich pracowników Oddziału Huta Królewska.

- Tak dobry wynik nie jest przypadkowy. Jest on efektem ciągłych wysiłków pracowników zaangażowanych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – podkreśla Zbigniew Stępień, kierownik wsparcia BHP w Hucie Królewskiej. – Ten sukces nie zwalnia nas jednak z ciągłej pracy nad świadomością pracowników. Wierzymy, że osiągnięty rezultat będzie nas motywował do dalszego doskonalenia się w tym obszarze.

Działania zmierzające do tworzenia kultury bezpieczeństwa pracy w chorzowskim oddziale są prowadzone od wielu lat. Obecnie zostały usystematyzowane i są bardziej intensywne.

- Audyty bezpieczeństwa, obserwacje i warsztaty z pracownikami, podczas których analizujemy niebezpieczne zachowania są elementami naszej codziennej pracy. Dzięki takim aktywnościom możemy wpływać na poprawę bezpieczeństwa – dodaje Rafał Stefaniak, koordynator BHP w chorzowskim oddziale.