transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Media

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

News

22.06.2017 Kategoria: 2017

Ekologiczne minigranty

W kwietniu zaprosiliśmy pracowników ArcelorMittal Poland, spółek zależnych i pracowników świadczących pracę na rzecz naszej firmy do konkursu grantowego. Program „Działam, pomagam, jestem wolontariuszem” ma na celu promocję wolontariatu wśród naszych pracowników oraz wsparcie działalności statutowej organizacji pozarządowych, lokalnych klubów sportowych czy innych instytucji działających wśród i na rzecz społeczności lokalnych skupionych wokół hut ArcelorMittal Poland. Program popularyzuje ideę pomagania poprzez docenienie osób, które już działają w tym zakresie. Pokazując swoją aktywność innym, stają się jednocześnie ambasadorami programu.

Starania o przyznanie grantu mogli podjąć Ci, którzy aktywnie działają społecznie, czyli są założycielami lub członkami fundacji, stowarzyszeń, wolontariuszami. Dofinansowanie zostaje przekazane na rzecz danej organizacji, w której działa pracownik.

 W tym roku zaproponowaliśmy, aby projekty skupiały się wokół ekologii. Okazało się, że zadanie nie było łatwe ale wyzwanie zostało podjęte przez naszych pracowników. Zrealizowanych zostanie 10 projektów, które wesprzemy:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach - Robotyka jako determinanta ekologicznych przedsięwzięć.
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach - Zielone trawniki, czyste chodniki - sprzątaj po swoim psie, bo on tego nie potrafi.
  • Szkoła Podstawowa nr 11 w Dąbrowie Górniczej - Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas.
  • UKS Stokfis Trzebiesławice w Dąbrowie Górniczej - Ekologia w każdym wieku - od przedszkola do seniora.
  • Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Świętochłowicach - Zaczarowany ogród
  • Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Świętochłowicach-Ogród nas uwodzi i uzdrawia.
  • Stowarzyszenie Royal Rengers Polska 15 Szczep Krapkowice - Wiosenny biwak majowy - Ranger jest czysty i świeci przykładem.
  • LKS Grodzisko Raciechowice - Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma śmieci ten ma smród.
  • Stowarzyszenie „Osiedlok” w Zdzieszowicach - Ścieżka dydaktyczna od odpadu do rozkładu.
  • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Januszkowice - Zwiększenie bioróżnorodności na terenach sołectwa Januszkowice - odtworzenie i utrzymanie zanikających gatunków zwierząt.