transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zmieniamy polskie hutnictwo

Projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych

Emisja CO2 niższa o 25 proc.

15 mln zł na projekty społeczne

1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny

Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania

ArcelorMittal Poland posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w całym obszarze Spółki.

Zintegrowany System Zarządzania w ArcelorMittal Poland obejmuje:


- System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 oraz w wybranych obszarach System Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego wg  ISO TS 16949:2009

- System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004

- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007

- System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2011

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym ( w obszarach ZDR) wg wymogów ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

- Laboratoria Ochrony Środowiska oraz Laboratoria Badań Jakościowych są akredytowane na spełnienie wymagań normy  ISO/IEC 17025:2005