transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zmieniamy polskie hutnictwo

Projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych

Emisja CO2 niższa o 25 proc.

15 mln zł na projekty społeczne

1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny

Inwestycje

Wchodząc na rynek polski w 2004 r., zaplanowaliśmy wielki program inwestycyjny, mający na celu modernizację przejętych przez nas Polskich Hut Stali.

Inwestycje strategiczne

Poniesione przez nas w latach 2004-2007 nakłady inwestycyjne, warte ponad 3 mld zł, przewyższyły zobowiązania zawarte w umowie prywatyzacyjnej Polskich Hut Stali. Program inwestycyjny zamknęliśmy uroczystym otwarciem nowej walcowni blach w Krakowie 27 lipca 2007 r.

Inwestycje pomimo kryzysu

Program inwestycyjny kontynuowaliśmy nawet w czasie recesji. Zarówno w 2009, jak i 2010 roku przeznaczyliśmy na innowację po 300 mln zł.  

Rok 2011 i 2012 to zakrojone na szeroką skalę inwestycje w technologie podnoszące jakość naszych produktów i zmniejszające nasz wpływ na środowisko naturalne.

W 2013 roku rozpoczęliśmy kolejne inwestycje o łącznej wartości ok. 250 mln zł. 
ArcelorMittal Poland S.A. Inwestycje
Kliknij na strzałki, aby zobaczyć zdjęcia instalacji