transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Produkty

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zmieniamy polskie hutnictwo

Projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych

Emisja CO2 niższa o 25 proc.

15 mln zł na projekty społeczne

1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny

Proces produkcyjny

Jak powstaje stal

» Stal powstaje z surówki żelaza wytwarzanej w wielkim piecu z koksu i rudy żelaza.
» Drobne ziarenka rudy trafiają do spiekalni, gdzie uzyskuje się gruboziarnisty spiek rudy żelaza. Natomiast węgiel trafia do pieca koksowniczego, gdzie jest przekształcany w koks. Podczas tego procesu z węgla usuwane są wszelkie zanieczyszczenia gazowe, wskutek czego staje się on odpowiednim paliwem dla wielkiego pieca.
» Mieszanka spieku i koksu jest następnie wysyłana do wielkiego pieca. Spalanie koksu w temperaturze ok. 2000°Cumożliwia topienie i redukcję żelaza.
» Tak powstałą surówkę przewozi się w tzw. kadziach torpedo  z wielkich pieców do stalowni, gdzie w zasadowych konwertorach tlenowych  powstaje stal. Mając warsztat kadzi, możemy ten proces przyspieszyć, a przez to zmniejszyć spadek temperatury stali i ograniczyć potrzebę jej podgrzewania. Fakt ten przekłada się na niższe zużycie energii i ograniczenie wpływu produkcji stali na środowisko
» Na tym etapie do surówki dodaje się określoną ilość złomu i topników oraz przedmuchuje się ją czystym tlenem, tak aby powstały określone gatunki stali.
» Aby uzyskać wymagane parametry fizyko-chemiczne stali, poddaje się ją obróbce pozapiecowej.  
» W hutach z elektrycznymi piecami łukowymi nie stosuje się procesu konwertorowego - złom zostaje przetopiony bezpośrednio na stal.
» Wytopiona stal poddawana jest wielu testom sprawdzającym, czy wymagany skład został osiągnięty. Dopiero wtedy wytopioną stal przewozi się kadziami do wydziału odlewania, gdzie poddawana jest procesowi ciągłego odlewania. Tam też powstają półprodukty: kęsy, kęsiska i slaby.
» Półprodukty przetwarzane są w wyrób finalny na drodze gorącego  i zimnego walcowania. Dodatkową metodą przetwarzania wyrobów płaskich jest ocynkowanie ogniowe i elektrogalwaniczne oraz powlekanie organiczne.

ArcelorMittal jest jedyną firmą oferującą pełny asortyment produktów i usług stalowych:

  • od stali przemysłowej do produktów wysoko przetworzonych,
  • od produktów długich do płaskich,
  • od produktów standardowych do specjalistycznych,
  • od stali węglowej do nierdzewnej i stopów