transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Dla odbiorców energii

Page tools
Drukuj
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Paliwa gazowe

Taryfy:

Cena Referencyjna Gazu 2018 r.

Taryfa ArcelorMittal Poland S.A. dla paliw gazowych nr 10 – obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Cennik gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców innych niż  gospodarstwa domowe - obowiązujący od 1-10-2017r.

Taryfa ArcelorMittal Poland S.A. dla paliw gazowych nr 9  – obowiązuje od 27 czerwca 2016 r.

Zmiana taryfy nr 8 ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych - obowiązuje od 05.08.2015

Taryfa ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych nr 8 - obowiązuje od 01.08.2014

Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych nr 7 - obowiązuje od 01.03.2014 r

Zmiana taryfy ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych nr 7 - obowiązuje od 1.11.2013 r.

Taryfa ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych  nr 7 - obowiązuje od 01.05.2013

Umowy:

Wzór umowy świadczenia usług dystrybucji gazu ziemngo wysokometanowego dla ZUD: Odbiorca gazu 

Wzór umowy świadczenia usług dystrybucji gazu ziemngo wysokometanowego dla ZUD: Sprzedawca gazu

Wzór umowy kompleksowej sprzedaży i świadczenia usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego

Procedura zmiany sprzedawcy

Wzór wniosku przyłączeniowego dla paliw gazowych Oddział Kraków

WNIOSEK o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD.

Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji

PZD zgłoszenie zmiany sprzedawcy

Zbiorcze Zgłoszenie Zapotrzebowania

Wykaz firm z którymi AMP ma zawarte umowy świadczenia usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometnowego

IRiESD:

IRiESD gaz ArcelorMittal Poland S.A.cz.I

IRiESD gaz ArcelorMittal Poland S.A.cz. II

 

Plan ograniczeń:

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego cz. I

Parametry paliw gazowych:

Ciepło spalania paliw gazowych - 2018 r

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne informacje:

12.02.2018 - Decyzja o zatwierdzeniu planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego

 
06.12.2017 - Powiadomienie w sprawie zatwierdzenia zmiany Taryfy nr 10 ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych

11.10.2017 - Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD

18.09.2017 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD 

17.02.2017 - Decyzja o zatwierdzeniu planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego


03.06.2016 - Powiadomienie w sprawie zatwierdzenia Taryfy ArcelorMittal S.A. dla paliw gazowych nr 9

06.05.2016 - Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD

19.04.2016 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD 

08.01.2016 - Decyzja o zatwierdzeniu planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego


29.07.2015 - Powiadomienie w sprawie zatwierdzenia zmiany Taryfy nr 8 ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych

30.01.2015 - Decyzja o zatwierdzeniu planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego


31.10.2014 - Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD

17.10.2014 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji

29.07.2014 - Powiadomienie w sprawie zatwierdzenia Taryfy ArcelorMittal Poland S.A. dla paliw gazowych nr 8

14.04.2014 - Komunikat dla Odbiorców paliw gazowych ArcelorMittal Poland S.A.

21.02.2014 - Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD

20.02.2014 - Powiadomienie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy nr 7 ArcelorMittal Poland dla paliw gazowych

04.02.2014 - Komunikat - proces konsultacji karty aktualizacji IRiESD

13.01.2014 - Decyzja o zatwierdzeniu planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego-


03.12.2013 - Zarządzenie dotyczące IRiESD

03.12.2013 - Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD

15.11.2013 - Komunikat o rozpoczęciu konsultacji IRiESD

21.10.2013 - Powiadomienie ws zatwierdzenia zmiany taryfy ArcelorMittal Poland S.A. nr 7 dla paliw gazowych

11.04.2013 - Powiadomienie ws zatwierdzenia taryfy AMP dla paliw gazowych nr 7

11.01.2013 - Decyzja o zatwierdzeniu planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego-


21.09.2012 - Komunikat w sprawie przedłożenia do zatwierdzania projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

20.09.2012 - Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD