transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Dla odbiorców energii

Page tools
Drukuj
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

REMIT

REMIT - planowane i nieplanowane ubytki mocy odbiorczych w AMP

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ArcelorMittal Poland S.A  podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane wyłączenia jednostek odbiorczych.

Aktualne planowane i nieplanowane wyłączenia jednostek odbiorczych w AMP są zawarte w pliku PDF z najnowszą datą:

 

REMIT – planned and unplanned received capacity losses in AMP

Based on the Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and the Council from 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency ("REMIT") and guidelines of the Agency for Cooperation of Energy Regulators ("ACER") ArcelorMittal Poland S.A publishes planned and unplanned units’ shutdowns.
 

Current planned and unplanned units’ shutdowns in AMP are presented in a PDF file with the latest date.