Aktualności

AGH i ArcelorMittal Poland rozpoczynają prace nad zagospodarowaniem odpadów żelazonośnych

15/09/2021

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i ArcelorMittal Poland podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki.

W ramach zawartego porozumienia AGH i ArcelorMittal Poland będą współpracować przede wszystkim w obszarze zbadania możliwości zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki, w tym na potrzeby własne ArcelorMittal. Umowa obejmuje opracowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zagospodarowanie odpadów żelazonośnych zgromadzonych na składowiskach położonych na południe od ul. Igołomskiej w Krakowie w sposób ekonomicznie uzasadniony i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Ponadto współpraca zakłada wdrożenie
i rozwinięcie wypracowanych rozwiązań do fazy przemysłowej. Istotne jest również opracowanie metody zamknięcia składowiska w sposób możliwie neutralny dla otoczenia przyrodniczego.

Współpraca będzie polegała m. in. na wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych. Zespół z AGH, reprezentowany przez prof. Mirosława Karbowniczka z Katedry Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ma na celu przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zagospodarować odpady powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis podkreśla: - AGH w Krakowie od początku swojej działalności jest silnie powiązana z przemysłem. Największą naszą dumą i sukcesem są rozwiązania, które dostarczamy gospodarce i firmom. Te z obszaru inżynierii środowiska, które pomagają zneutralizować różnorodne wyzwania są szczególnie istotne. W interesie nas wszystkich i kolejnych pokoleń jest troska o lokalne zasoby naturalne. Jestem przekonany, że rozwiązanie dotyczące zagospodarowania materiału zdeponowanego na składowiskach będzie służyło poprawie jakości tych terenów, a dodatkowo ich rekultywacja podniesie jakość życia także lokalnej społeczności.Cieszę się, że porozumienie wyznacza kolejny obszar współpracy AGH z naszym ważnym partnerem, jakim jest ArcelorMittal Poland.

Profesor Mirosław Karbowniczek wyjaśnia: - W ramach podpisanej umowy planowane jest opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania materiałów zgromadzonych w postaci odpadów pohutniczych na materiał wsadowy do procesu stalowniczego. Wstępne wyniki badań laboratoryjnych wskazują na efektywną możliwość zastosowania wodoru jako reduktora w procesie przetwórczym tych odpadów. W pierwszym etapie planowane jest przeprowadzenie szczegółowych badań laboratoryjnych zachodzących zjawisk metalurgicznych celem zaprojektowania wytycznych technologicznych. W drugim etapie zaplanowano zbudowanie linii pilotażowej do zweryfikowania przyjętych założeń technicznych i technologicznych. Wyniki weryfikacji pilotażowej posłużą do zaprojektowania i zbudowania przemysłowej linii przetwarzania materiałów odpadowych. Cel projektu ma charakter środowiskowy, czyli recykling odpadów i odzyskiwanie terenu po składowiskach hutniczych, a także naukowy, czyli opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji „zielonej stali” z wykorzystaniem wodoru.

 

- Porozumienie podpisane z AGH to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Wiele mówi się o gospodarce obiegu zamkniętego, a planowane przez nas działania to ta gospodarka w praktyce - zmierzają one do zagospodarowania odpadów, które mogą z powodzeniem zostać poddane recyklingowi i wykorzystane w procesach hutniczych bądź przez inne sektory gospodarki, np. przemysł budowlany czy cementowy – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. - Nasz plan zakłada stopniowe usuwanie tych odpadów i czyszczenie terenu, tak aby w perspektywie 5-10 lat całkowicie odmienić ten obszar i nadać mu nową funkcjonalność zgodną z urbanistyczną wizją miasta. Współpraca z AGH nie tylko wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, ale i zakłada zastosowanie całkowicie nowych technologii, opartych na wykorzystaniu wodoru. Produkcja „zielonej”, czyli odwęglonej stali, jest dla całej grupy ArcelorMittal najważniejszym obecnie celem strategicznym – dodaje.

- W kontekście tej współpracy należy pamiętać, że odpady żelazonośne były deponowane na tych składowiskach w trakcie kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej, jeszcze przed prywatyzacją krakowskiej huty. Jako ArcelorMittal Poland staraliśmy się je ewakuować na bieżąco, choć należy zaznaczyć, że nie jest to sprawa łatwa z uwagi na stosunkowo mały zakres ich zastosowań. Ważne jest również, że w związku z zamknięciem wielkiego pieca w naszym krakowskim oddziale nie trafiają tam już nowe odpady - zaznacza Tomasz Ślęzak, członek zarządu, dyrektor Energii i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland, i dodaje: - Zaangażowanie w opracowanie sposobu zagospodarowania tych odpadów AGH – uczelni z ogromnym potencjałem naukowo-badawczym - to realna szansa na stworzenie przełomowych rozwiązań w tym zakresie.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem