Aktualności

ArcelorMittal Poland sygnatariuszem Karty Różnorodności

14/11/2013

Od 1 października nasza firma została przyjęta do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, która obliguje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Tysiące firm, organizacji i instytucji podpisało Kartę w 12 krajach Unii Europejskiej. Kartę Różnorodności podpisać może każda firma, organizacja pozarządowa, instytucja,  uczelnia czy też jednostka samorządu terytorialnego, która dobrowolnie zobowiązuje się do poszanowania różnorodności wszystkich osób zatrudnionych oraz niedyskryminowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia.

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. A polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne efekty i wpływa na rozwój oraz innowacyjność firmy.

Biorąc to pod uwagę Karta Różnorodności zobowiązuje do:

● tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewni szacunek dla różnorodności;

● wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań w celu rozwoju polityki równego traktowania;

● wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy;

● wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego oraz cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi; corocznego raportowania na temat podjętych działań;

● prowadzenia dialogu z pracownikami na temat przyjętej polityki zarządzania  różnorodnością oraz informowania interesariuszy, partnerów biznesowych, podwykonawców i klientów o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością;

● promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

- Karta Różnorodności może stać się pierwszym krokiem do wdrożenia oraz uporządkowania procesu zarządzania różnorodnością w organizacji. Karta nie ocenia, ale zachęca, wskazuje kierunki, edukuje, daje narzędzia - napisała we wstępie do Przewodnika po Karcie Różnorodności Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce.                   

Patronat honorowy nad projektem objęły minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Władysław Kosiniak-Kamysz,  minister pracy i polityki społecznej.

 

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem