Aktualności

ArcelorMittal publikuje pierwszy raport dotyczący działań na rzecz klimatu

13/08/2019

- Jesteśmy świadomi znaczenia zmian klimatu dla społeczeństwa i odpowiedzialności ArcelorMittal jako emitenta CO2 w zakresie ograniczania naszego śladu węglowego. Rozumiemy zainteresowanie naszych interesariuszy działaniami, jakie zamierzamy podjąć, żeby ten cel osiągnąć - wyjaśnia Lakshmi Mittal, dyrektor generalny i prezes ArcelorMittal we wstępie do raportu.

Świat będzie się rozwijał, a popyt na stal wzrośnie – wg prognoz z 1,7 mld ton w 2018 r. do 2,6 mld ton w 2050 r. Oznacza to, że musimy znacznie zmniejszyć nasz ślad węglowy, a to wymaga znalezienia nowych sposobów wytwarzania stali w mniej emisyjnym procesie. Do 2050 r. mamy zamiar znacznie ograniczyć nasze oddziaływanie na środowisko, a w Europie osiągnąć neutralność w zakresie emisji dwutlenku węgla - dodaje Lakshmi Mittal. 

Teraz firma koncentruje się na przygotowaniu planu, który wyznaczy nowe cele do roku 2030. Obecny cel ArcelorMittal zakłada zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 8 proc. do 2020 r. w stosunku do poziomu z roku 2007. Do końca 2018 r. firma osiągnęła już redukcję na poziomie 6 proc.

Stal może być produkowana z wykorzystaniem surowców pierwotnych lub wtórnych, czyli w wielkich piecach - z użyciem rudy żelaza lub w piecach elektrycznych - z użyciem złomu. Obecnie większość stali wytwarzana jest w procesie wielkopiecowym. Produkcja wyłącznie przy wykorzystaniu pieca elektrycznego nie jest na dziś alternatywą - na świecie nie ma wystarczającej ilości złomu.

Gotowość ArcelorMittal do wsparcia gospodarki niskoemisyjnej widoczna jest w wielu działaniach firmy - od przełomowych technologii do rozwiązań proponowanych klientom.

Technologie: przetwarzanie dwutlenku węgla i czysta energia

W kilku europejskich zakładach ArcelorMittal prowadzi obecnie pilotażowe projekty, wykorzystujące różne technologie związane z przetwarzaniem dwutlenku węgla oraz z zastosowaniem czystej energii.

  • W 2018 r. w belgijskiej Gandawie firma rozpoczęła pilotażowy projekt wart 40 mln euro. Zakłada on przerobienie 120 tys. ton odpadów drzewnych na biowęgiel, który ma zastąpić paliwa kopalne w procesie produkcji.

  • Od 2017 r. firma prowadzi również pilotażowy projekt w Dunkierce, we Francji, który zakłada zagospodarowanie gazów odpadowych do produkcji stali.

Obydwie technologie pomogą ograniczyć ilość węgla i koksu, potrzebnych w wielkim piecu, i tym samym zmniejszyć emisję CO2

  • We współpracy z firmą Lanzatech ArcelorMittal buduje pierwszy zakład na skalę przemysłową, w którym będzie można przechwytywać hutnicze gazy odpadowe i zamieniać je w bioetanol.

  • ArcelorMittal bada także możliwości produkcji stali przy zastosowaniu wodoru i elektrolizy. Obydwie metody pozwolą na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu czystej energii. W marcu 2019 r. w Hamburgu, w Niemczech, firma rozpoczęła pilotażowy projekt o wartości 65 mln euro, który zakłada przetestowanie wykorzystania wodoru na skalę przemysłową.

Rozwiązania dla klientów

W 2018 r. ArcelorMittal wprowadził koncepcję Steligence®, która dzięki lżejszym konstrukcjom stalowym może zmniejszyć ślad węglowy budynku o 38 proc. Z kolei S-in motion® to gatunki stali wytrzymałościowej wprowadzone w 2010 r. na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki swojej wytrzymałości i niższej wadze umożliwiają ograniczenie emisji pojazdu o 14,5 proc., nie zmniejszając poziomu bezpieczeństwa pasażerów.

Efektywność energetyczna

Co roku ArcelorMittal inwestuje znaczące środki w modernizację swoich zakładów, stosując najnowocześniejsze technologie. W 2018 r. wydatki na 26 projektów zwiększających efektywność energetyczną wyniosły 247 mln dolarów, a w ciągu ostatnich trzech lat kwota ta wyniosła 728 mln dolarów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Stal to obecnie jedyny materiał, który może sprostać wyzwaniom gospodarki o obiegu zamkniętym. Stal ma także najwyższe wskaźniki recyklingu. Obecnie nawet 85-90 proc. wyrobów stalowych jest odzyskiwanych po zakończeniu cyklu życia i poddawanych recyklingowi. Stal jest też wykorzystywana w wiodących technologiach na rzecz globalnej redukcji emisji CO2 – to z niej powstają farmy wiatrowe i słoneczne, wydajne transformatory i silniki oraz lżejsze pojazdy. Trudno sobie wyobrazić przyszłość, w której stal nie jest kluczowym materiałem w zrównoważonej gospodarce o obiegu zamkniętym.

Przedsięwzięcia ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland także dąży do unikania emisji i zagospodarowania CO2. W ciągu ostatnich 10 lat firma zredukowała emisje dwutlenku węgla we wszystkich swoich zakładach o prawie 37 proc. Liderem jest huta w Krakowie, która ograniczyła emisje o ok. 70 proc., a modernizacja elektrociepłowni w tym oddziale pozwoli na dalsze redukcje, dzięki zastąpieniu ok. 160 tys. ton węgla kamiennego rocznie - gazami hutniczymi. Nowatorskim projektem była budowa turbin TRT w elektrociepłowni w dąbrowskiej hucie. To pierwsza taka instalacja w Polsce. Turbiny o łącznej mocy 25 MW w procesie rozprężania gazu wielkopiecowego produkują taką samą ilość energii, jaką można byłoby wytworzyć, spalając aż 45 tys. ton węgla kamiennego rocznie. Nie emitują przy tym do atmosfery gazów ani pyłów.

Czego potrzebujemy

Jednak, aby przyspieszyć redukcję emisji i zrealizować cele założone w Porozumieniu paryskim, przemysł stalowy będzie musiał przejść na ścieżkę niskoemisyjnych technologii. Tu kluczowe będą regulacje gwarantujące równe szanse konkurowania, dostęp do energii ze źródeł odnawialnych po rozsądnych cenach, a także finansowanie. - Należy dobrze zrozumieć dynamikę globalnego hutnictwa. Potrzebne będzie wsparcie na poziomie porównywalnym do tego, dzięki któremu dokonał się rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym - komentuje Lakshmi Mittal. – Osiągnięcie sukcesu będzie wymagało niespotykanej dotąd współpracy na poziome globalnym. Powietrze nie zna granic, dlatego swój wkład w działania na tym polu powinien wnieść każdy region i każdy kraj - dodaje.

Od początku 2017 r. ArcelorMittal apeluje o wprowadzenie wyrównawczej opłaty węglowej. Dlatego firma bardzo się cieszy z ostatnich propozycji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej.

- Europejscy producenci stali są świadomi potrzeby ograniczenia emisji - testują nowe technologie i blisko współpracują ze swoimi klientami, aby wesprzeć ich w działaniach mających na celu obniżenie śladu węglowego w ich wyrobach. Jednak emisje to problem globalny, więc wymagania powinny być takie same dla wszystkich producentów stali. Dlatego jeśli Komisja Europejska sprawi, że węglowa opłata wyrównawcza wejdzie w życie, na pewno da wszystkim jasny sygnał i pokaże, co można osiągnąć w zakresie ograniczania emisji. Propozycja Ursuli von der Leyen mogłaby bardzo pomóc w stworzeniu systemu, który wspiera i umożliwia trwałą dekarbonizację - wdrożenie podatku od śladu węglowego stworzyłoby warunki sprzyjające innowacjom i sprawiedliwej konkurencji - mówiGeert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem