Aktualności

Docenieni przez Urząd Dozoru Technicznego

21/10/2014

13 października w Dąbrowie Górniczej, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Manfred Van Vlierberghe gościł przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas spotkania prezes UDT, Mieczysław Borowski wręczył dyplom uznania oraz przekazał zaproszenie na konferencję "Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju, która będzie mieć miejsce 27-28 listopada w Warszawie.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw, izb gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowo-technicznych, a jej celem jest budowanie płaszczyzny współpracy instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania wiedzy technicznej, popularyzacji bezpieczeństwa technicznego oraz podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw.

Podczas konferencji wręczone zostaną Statuetki Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w trzech kategoriach. ArcelorMittal Poland nominowany jest w kategorii „Modernizujący”. W rankingu UDT biorą udział oddziały z Krakowa i Dąbrowy Górniczej za modernizację układów technologicznych huty, funkcjonowanie systemu monitorującego środowisko pracy, wdrożenie wysokich standardów wykonywania pracy uwzględniających wyniki analizy ryzyka, identyfikację zagrożeń połączoną równolegle z realizacją działań eliminujących i ograniczających oraz wprowadzenie do szkoleń elementów eliminujących bariery psychologiczne zamkniętych zespołów pracowniczych.

Urząd Dozoru Technicznego docenił liczne inicjatywy podejmowane w ArcelorMittal Poland, które mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, m.in. modernizację urządzeń dźwignicowych i wdrożenie standardów bezpieczeństwa ArcelorMittal przewyższających niejednokrotnie wymagania polskiego prawa – np. Standard St007 Urządzenia dźwignicowe i operacje podnoszenia, czy wprowadzenie systemu szkoleń doskonalących umiejętności pracowników zaangażowanych w obsługę, konserwację i eksploatację urządzeń dźwigniowych.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem