Aktualności

Forum na rzecz czystego powietrza

13/10/2017

5 października przedstawiciele ArcelorMittal Poland uczestniczyli w organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa „Forum na Rzecz Czystego Powietrza”. Inicjatywa ta, organizowana cyklicznie przez Urząd Miasta, dotyczyła przede wszystkim komunikacji miejskiej i niskiej emisji. W tym roku dodany został temat przemysłu w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, świata nauki, a także mieszkańcy Krakowa, w tym działacze wielu organizacji pozarządowych.

ArcelorMittal Poland reprezentowali: dyrektor generalny Geert Verbeeck, Tomasz Ślęzak, dyrektor energetyki i ochrony środowiska, Grzegorz Maracha, dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Stalownia, Andrzej Kleczko, szef ochrony środowiska i Jolanta Zawitkowska, eko-ambasador  z krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Mieli okazję porozmawiać z interesariuszami firmy o tym, co przez lata udało się zmienić w krakowskim oddziale.

Nasza krakowska huta, to nie ta sama huta, co w latach 70. Wiele zmieniliśmy, od roku 2004 zainwestowaliśmy ponad 3 mld złotych w krakowskie instalacje, by zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. I udało się. Poziom emisji pyłu to obecnie zaledwie 0,5 proc. poziomu emisji z lat 70. – podkreślał dyrektor Ślęzak.

 Wypowiedzi przedstawicieli ArcelorMittal Poland poprzedziły dwie prezentacje ekspertów z dziedziny ochrony środowiska.

Dr Krzysztof Klejnowski z Zakładu Ochrony Powietrza, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska

Polskiej Akademii Nauk mówił o analizie czynników wpływających na stężenie i skład fizykochemiczny PM oraz metodach identyfikacji źródeł jego pochodzenia. Z jego prezentacji wynika, że w warunkach dużych aglomeracji, takich jak np. miasto Kraków, identyfikacja udziału emisji ze źródeł przemysłowych, z uwagi na występowanie wysokich emitorów i źródeł obszarowych jest zagadnieniem bardzo złożonym i wymaga stosowania odpowiednich narzędzi analitycznych i informatycznych. Pokazał on uczestnikom, które źródła są powodem przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10. I tak: m.in. ponad 88 proc. to indywidualne ogrzewanie budynków, prawie 6 proc. - samochody, blisko 3 proc. - wtórna emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni dróg i 1,84 proc. to emisja pochodząca z przemysłu.

Druga prezentacja autorstwa dr. Leszka Ośródki i dr Ewy Krajnej z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, traktowała o dynamicznych uwarunkowaniach jakości powietrza w Krakowie. Według niej warunki meteorologiczne determinują stężenie zanieczyszczeń powietrza, a w Krakowie występują szczególne uwarunkowania topograficzne, które powodują, że w całym mieście przez około 20 proc. czasu w skali roku panują złe warunki przewietrzania. To z kolei oznacza, że żadne działania naprawcze nie są w stanie wyeliminować tych niekorzystnych sytuacji, bez ingerencji w modyfikację naturalnej topografii miasta. W prezentacji podkreślono również, że w warunkach normalnej działalności dużych obiektów przemysłowych z obszaru Krakowa, ich oddziaływanie nie wpływa znacząco na stan powietrza w Krakowie.

Jedną z bardziej aktywnych uczestniczek forum była reprezentantka Krakowskiego Alarmu Smogowego, która w swojej prezentacji przytoczyła zdjęcia otrzymywane przez mieszkańców okolic naszej huty, z widocznymi chmurami nad zakładem.

Nie ma na świecie huty, która produkuje stal w sposób bezemisyjny, ponieważ nie ma obecnie takich technologii. Emisje pyłów są uwzględnione w przyznanych zakładom limitach emisji w ramach pozwolenia zintegrowanego. Nie zdarzyło nam się przekroczyć żadnych z tych limitów. Mogą mieć miejsce awarie, takie jak ta, która przydarzyła nam się w koksowni w roku 2015, ale to są sytuacje nadzwyczajne. Walczymy z emisjami niezorganizowanymi, które mogą wystąpić w trakcie procesów metalurgicznych i oczywiście musimy zrobić wszystko, by je wyeliminować  – tłumaczył dyrektor Ślęzak.

Geert Verbeeck dodał: – Wiemy, jak ważnym tematem dla mieszkańców Krakowa jest jakość powietrza. Zapewniam, że dla naszej firmy jest ona równie istotna. Zainwestowaliśmy 3 mld złotych w krakowską hutę, wyłączyliśmy szereg instalacji, które były źródłem największych emisji, jak np. spiekalnia. Nadal inwestujemy – ponad 300 mln zł trafiło do naszej elektrociepłowni, by przeprowadzić inwestycje redukujące emisję pyłu aż o 90 proc. Dziękuję za zaproszenie nas do uczestniczenia w forum.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem