Aktualności

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad przyszłym kształtem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

15/02/2017

W najbliższą środę na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie w sprawie pakietu zmian do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Ambitne zapisy Raportu przyjętego przez Komisję Środowiskową Parlamentu Europejskiego wprowadzone zostały w rezultacie szerokiego politycznego kompromisu. Europejska Konfederacja Przemysłu Żelaza i Stali (EUROFER) podkreśla konieczność uwzględnienia w ostatecznych uzgodnieniach poprawek odzwierciedlających globalne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie branża stalowa.

Europejski sektor stalowy nie zdołał jeszcze przezwyciężyć ekonomicznych problemów, z jakimi przyszło mu się mierzyć w ostatnim czasie. Mimo że popyt na stal w Unii Europejskiej rośnie, wzrost ten w całości zagospodarowany zostaje przez produkty importowany spoza UE. W drugiej połowie 2016 r. import stali osiągnął rekordowy udział w rynku, wynoszący 25%, choć dotychczas udział produktów importowanych w rynku europejskim oscylował w granicach 17%. To pokazuje, z jakimi trudnościami musi poradzić sobie przemysł stalowy w kontekście zjawiska dumpingu i nieuczciwych praktyk handlowych ze strony konkurentów działających poza UE," powiedział Axel Eggert, dyrektor generalny EUROFER.

"W takich właśnie okolicznościach dokumentacja dotycząca unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) dociera do etapu głosowania na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy dziś równych w skali globalnej warunków prowadzenia działalności, a system EU ETS musi uwzględniać te potrzeby," dodał Eggert.

Organizacja EUROFER postuluje, aby dla przynajmniej 10% najbardziej efektywnych instalacji w branży stalowej system ten nie generował żadnych bezpośrednich ani pośrednich kosztów. Taka była również rekomendacja przywódców państw i rządów europejskich.

Raport Komisji Środowiskowej zdecydowanie wzmacnia rynek CO2, jednocześnie starając się ograniczyć jego wpływ na konkurencyjność przemysłu. Osiąga to poprzez zwiększenie ilości bezpłatnych uprawnień do emisji przyznawanych przemysłowi o 5% i wyłączenie sektorów najbardziej narażonych na ryzyko ucieczki emisji – takich jak sektor stalowy – spod działania mechanizmu międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF). Rozwiązania przedstawione w Raporcie sprawiają, że współczynnik CSCF najprawdopodobniej nie będzie miał zastosowania do sektora stalowego przed rokiem 2030. Te koncepcje przedstawione w Raporcie Komisji Środowiskowej uważamy za rozsądne i biorące pod uwagę ekstremalną presję, na jaką ze strony globalnej konkurencji narażony jest unijny rynek stalowy. Setki tysięcy miejsc pracy zależą od tego, jak rozwiązany zostanie ten problem."

"Wspieramy te zmiany, jednocześnie wzywając europarlamentarzystów do przyjrzenia się korzyściom środowiskowym, jakie niesie ze sobą wykorzystanie hutniczych gazów odpadowych do produkcji energii elektrycznej," powiedział Eggert. "Jednakże inne elementy – takie jak jednolite stawki benchmarkowe czy kwestie kosztów pośrednich – muszą zostać dopracowane podczas kolejnych etapów procesu legislacyjnego," dodał.

Głosowanie, które odbędzie się w trakcie posiedzeniu plenarnego Parlamentu Europejskiego, przygotowuje grunt pod przyszły kształt unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Konieczne jest opracowanie systemu opartego na realistycznych założeniach, aby możliwe było zachowanie przez europejski przemysł stalowy konkurencyjności na globalnym rynku stali – szczególnie w czasach, gdy produkty importowane przy zastosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych pochłaniają coraz większą część rynku, zmniejszając jednocześnie zdolności europejskich producentów w zakresie inwestycji w innowacje," podsumował Eggert. "Wierzymy, że europarlamentarzyści podejmą kroki niezbędne do tego, aby sprawić, że ostateczne uzgodnienia przyjęte przez Parlament Europejski będą stanowić nie tylko postęp w kwestii ochrony środowiska, lecz również w kwestii ochrony miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i innowacji," dodał.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem