Aktualności

IX Europejski Kongres Gospodarczy

16/05/2017

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 10-12 maja, zgromadziła ponad 8500 uczestników, biorących udział w ponad 100 debatach na różnorodne tematy gospodarcze i społeczne.

Wątki hutnicze pojawiły się w dyskusji już od pierwszego dnia kongresu, podczas panelu inaugurowanego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego „Przede Wszystkim Inwestycje”, w którym aktywny udział wziął prezes Zarządu naszej firmy Sanjay Samaddar. Dyskusja zbiegła się w tym samym dniu z uroczystą ceremonią zakończenia projektów inwestycyjnych w oddziale w Krakowie, gdzie kilka godzin wcześniej wicepremier gratulował ich przeprowadzenia.

Realizacja tak znacznych inwestycji, wartych 500 mln zł związana jest z wiarą w dobrą kondycję polskiej gospodarki i potencjału polskiego hutnictwa, jednakże – jak zauważa prezes Samaddar – każda inwestycja obarczona jest pewnego rodzaju ryzykiem. Polska oferuje odpowiednie zaplecze infrastrukturalne oraz dobre wskaźniki makroekonomiczne, dzięki czemu w ogólnym ujęciu ryzyko jest warte podejmowania. Jest to jedno z tych miejsc, które dzięki swojej lokalizacji i koniunkturze oferuje właściwe warunki pod inwestycje. Jednak musimy mieć na uwadze wyzwania i nakreślić odpowiedni balans pomiędzy odpowiedzialnością za społeczność i środowisko naturalne a zwrotem z inwestycji - stwierdził prezes Samaddar, wskazując na niezwykle istotne wyzwania, przed którymi stoi europejskie hutnictwo. - Właśnie w takiej sytuacji znajduje się obecnie branża stalowa, która w niedalekiej przyszłości będzie mierzyć się z założeniami polityki klimatycznej, dyskutowanej w Unii Europejskiej, a której wdrożenie może mieć istotnie groźny wpływ na cały sektor hutniczy. Jest to szczególnie ważna kwestia dla polskiego przemysłu, ponieważ potencjalnie uderzy ona w powiązane ze sobą górnictwo węgla kamiennego i hutnictwo. Węgiel jest narodowym i strategicznym zasobem, jeśli branża stalowa konsumować będzie mniej węgla, wpłynie to bezpośrednio na sektor wydobywczy – podsumowuje.

Tematyka związana z nowym prawem unijnym i jej wpływem na przyszłość branży podejmowana była również w kolejnych dyskusjach, m.in. „Polityka ochrony klimatu – kontynuacje korekty”, a także w ostatnim dniu kongresu podczas paneli, których już same nazwy wskazują na stojące przed branżą wyzwania: „Oblężone hutnictwo?” gdzie omawiano sytuację w europejskim i światowym hutnictwie, ceny energii, agresywną konkurencję, praktyki protekcjonizmu i dumpingu, a także podczas dyskusji: „Węgiel w Europie i w Polsce” i  „Hutnictwo stali: przetwórstwo, rynek, dystrybucja”.

Na kongresie podjęto także tematykę – tak istotną dla naszej firmy – bezpieczeństwa pracy i zdrowia. W dyskusji udział wzięła Monika Roznerska, dyrektor personalny naszej firmy, która przedstawiła praktyki i politykę bezpieczeństwa w firmie, wdrażane usprawnienia i podejmowane działania, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Dyskusja skupiła się również wokół kierunków, w jakim powinno zmieniać się prawo pracy tak, by lepiej służyć zarówno potrzebom pracowników, jak i pracodawców w Polsce.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem