Aktualności

List otwarty 58 przedstawicieli branży stalowej do przywódców UE

18/10/2016

Bruksela, 17października 2016 – 58 przedstawicieli europejskiego przemysłu stalowego zwróciło się do przywódców UE z jasnym przesłaniem: “Dokonajcie właściwych wyborów, tak by nasz sektor i łańcuch wartości rozwijał się, inwestycje nabierały tempa, a pracownicy utrzymali pracę”.

W liście otwartym zostały przedstawione wyzwania jakie stoją przed przemysłem hutniczym. Przedstawiciele sektora hutniczego zwracają się do przywódców UE w przededniu szczytu Rady Europejskiej, aby opracowali skuteczniejsze i szybsze środki pozwalające na uczciwy handel, aby przyjąć stanowisko takie jak USA co do nadania Chinom statusu gospodarki wolnorynkowej oraz, aby opracować taki system handlu emisjami (ETS), który nie stanowiłby obciążenia wykraczającego poza możliwości technologiczne i ekonomiczne.

DO SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW

My niżej podpisani dyrektorzy generalni spółek branży stalowej zwracamy się do Państwa w przededniu posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 20-21 października.

Na posiedzeniu tym będziecie Państwo podejmować decyzje, które mogą pomóc ochronić branżę stalową w Europie. Branżę, która charakteryzuje się innowacyjnością, zrównoważoną produkcja stali i możliwością konkurowania na rynku globalnym. Jeżeli będą to właściwe wybory, nasz sektor i branże z nim powiązane będą miały szansę rozwoju, inwestycje będą kontynuowane, a pracownicy zachowają miejsca pracy.

Zwracamy się z prośbą o Państwa wsparcie w kwestiach, które mogą zaważyć na dalszym losie naszej branży:

Przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej: zbieżność z metodologią stosowaną w USA 

Przepisy antydumpingowe UE po zmianach zawierają pięć kryteriów gospodarki rynkowej, a ciężar dowodu pozostaje po stronie eksporterów do UE. Jesteśmy przekonani, że metodologia postępowań antydumpingowych w Europie powinna być możliwie bliska niestandardowej metodologii stosowanej przez Stany Zjednoczone.

Ochrona rynku: skuteczniejsze i szybciej działające mechanizmy pozwalające na przywrócenie uczciwych praktyk handlowych 

Wdrożenie instrumentów ochrony rynku w Unii Europejskiej jest bardziej czasochłonne niż u naszych partnerów handlowych. Nie jesteśmy również przekonani o skuteczności europejskich instrumentów antydumpingowych, jako że podejmowane działania są często niewspółmierne do skali zjawiska dumpingu, a cła czasem wręcz 10 razy niższe niż nakładane w Stanach Zjednoczonych.

Unia Europejska to jedyny region, który w sposób systematyczny stosuje zasadę niższego cła (LDR – Lesser Duty Rule). Konieczne jest wprowadzenie możliwości zniesienia tej zasady w określonych warunkach. Warunki te jednak muszą być możliwe do spełnienia i egzekwowania. Muszą także iść w parze z obliczaniem cła na podstawie skorygowanego marginesu szkody.

Handel emisjami: brak obciążenia kosztami wykraczającymi ponad możliwości ekonomiczne i technologiczne

Europejski system handlu emisjami (ETS) jest największym i najbardziej ambitnym rynkiem handlu uprawnieniami do emisji CO2 na świecie. Przemysł stalowy w Europie ma świadomość konieczności ograniczenia emisji CO2 i intensywnie pracuje nad niskoemisyjnymi technologiami.

Należy jednak zwrócić uwagę, że unijny system ETS po reformie powinien być oparty na sprawiedliwych zasadach i na założeniach możliwych do spełnienia. Proponowany obecnie system dla UE po 2020 r. będzie obciążać europejskich producentów stali kosztami, których nie muszą ponosić firmy stalowe spoza Europy, a których działalność ma zasięg globalny. Stanowi to zagrożenie dla miejsc pracy i inwestycji w europejskim sektorze stalowym. Nowy system handlu emisjami w Europie powinien nieść za sobą zmianę sposobu produkcji stali, a nie miejsca jej wytwarzania.

Nie mamy wątpliwości co do tego, że decyzje, jakie Państwo podejmiecie w powyższych sprawach, pozwolą branży stalowej przyczynić się do budowania konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki w Europie.

Z poważaniem

Prezes EUROFER oraz 57 dyrektorów generalnych, prezesów i szefów europejskich hut stali oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów stali (pełna lista sygnatariuszy znajduje się na stronie internetowej eurofer.org)  

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem