Aktualności

Marsz w Brukseli przeciwko dumpingowi i nadaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej (MES)

15/02/2016

Tysiące hutników i ich pracodawcy z przynajmniej 17 krajów członkowskich UE weźmie udział w dzisiejszym marszu w Brukseli przeciwko dumpingowi produktów stalowych z Chin, który niszczy miejsca pracy w Europie i narusza zasady wolnego i uczciwego handlu.  Protestujący będą również apelować o niedawanie Chinom statusu gospodarki rynkowej (MES).

Marsz organizowany jest przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali (Eurofer) i jego członków pod egidą AEGIS Europe, organizacji zrzeszającej 30 branż europejskiego przemysłu, w tym hutnictwa, przemysłu aluminiowego, ceramicznego, szklarskiego, paneli słonecznych i branży rowerowej.  

W przemówieniu, przed marszem, prezes Euroferu Geert Van Poelvoorde powiedział:

- To bardzo ważny dzień dla europejskiego hutnictwa. Ministrowie i urzędnicy europejscy spotykają się, by omówić przyszłość sektora w Europie. W tym samym czasie ponad 3 000 hutników weźmie udział w demonstracji, by przedstawić swoje obawy związane z rosnącą liczbą wyzwań, jakie stoją przed branżą hutniczą. Będę jednym z nich. 

- Zauważyliśmy wzrost importu stali, wzrost o ponad 100 procent z Chin do UE w ciągu ostatnich trzech lat. Towary są importowane do Europy po cenach poniżej kosztów produkcji; to właśnie nazywamy dumpingiem. UE dysponuje instrumentami ochrony rynku (TDI), aby odpowiedzieć na tego typu działania, ale tempo wprowadzania ceł jest bardzo wolne. Potrzebne jest pilne dostosowanie prawa handlowego. 

- Od początku kryzysu finansowego zatrudnienie w europejskim hutnictwie zmniejszyło się o 85 tysięcy miejsc pracy; w ostatnich 6 miesiącach doszło do redukcji kolejnych 7 tysięcy etatów. Jeżeli istniejące mechanizmy ochrony rynku nie będą stosowane skutecznie i na czas, istnieje ryzyko, że będziemy świadkami zamknięć kolejnych zakładów i likwidacji miejsc pracy.

- Sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu, jeżeli Chiny otrzymają status gospodarki rynkowej, bo działanie takie będzie oznaczało zgodę na dumping. Decyzja o przyznaniu Chinom statusu MES jest nielogiczna; Chiny nie są gospodarką rynkową i spełniają tylko jedno z pięciu kryteriów wyznaczonych przez UE dla gospodarek rynkowych.

- Hutnictwo to branża globalna, europejscy producenci stali potrzebują wsparcia w postaci właściwych regulacji, bo tylko takie regulacje będą mogły zagwarantować im możliwość konkurowania na uczciwych warunkach. Komisja Europejska powinna natychmiast wdrożyć cztery konkretne działania, do których należą: pilny przegląd procesu wdrażania mechanizmów ochrony rynku i znaczne skrócenie czasu wymaganego od rozpoczęcia postępowania do wdrożenia tych mechanizmów; zaangażowanie KE w modernizację mechanizmów ochrony rynku i ich dostosowanie do dzisiejszych realiów rynkowych; nieprzyznawanie Chinom statusu gospodarki rynkowej w sytuacji, gdy jasnym jest, że Chiny nie spełniają kryteriów gospodarki rynkowej w rozumieniu Unii Europejskiej; wreszcie zmiany w ETS (europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji), tak aby system ten nie stawiał europejskich hut w sytuacji, w której nie są w stanie konkurować z innymi podmiotami spoza UE.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem