Aktualności

Nagroda za innowacyjność

09/12/2011

Janusz Mytych, Paweł Pawiński i Władysław Kwiatkowski - pracownicy zdzieszowickiej koksowni - zostali laureatami nagrody III stopnia w kategorii „rozwiązania techniczne i organizacyjne” w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za opracowanie pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stropie baterii koksowniczej poprzez modernizację pokryw otworów zasypowych oraz zmianę materiału i sposobu uszczelniania pokryw”. Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach natomiast otrzymała pamiątkową statuetkę za szczególną aktywność w upowszechnianiu idei konkursu.

Celem wdrożenia konkursowego rozwiązania było zwiększenie szczelności otworów zasypowych na stropie baterii koksowniczej, przez które w systemie zasypowym odbywa się napełnianie komór koksowniczych wsadem węglowym.
Efektem zastosowania nowych rozwiązań technicznych jest zmniejszenie emisji niezorganizowanej gazu surowego do otoczenia oraz znaczna poprawa warunków pracy obsługi technologicznej i poprawa środowiska naturalnego.

Rozwiązania te mają charakter nowatorski i dotychczas nie były stosowane w żadnym koksochemicznym zakładzie w Polsce. Pokrywa otworu zasypowego baterii koksowniczej decyzją Urzędu Patentowego z października 2011 roku otrzymała prawa ochronne na wzór użytkowy. Istnieje oczywiście możliwość zastosowania tych pomysłów w innych koksowniach, w których pracują baterie systemu zasypowego, w tym także w innych koksowniach Grupy.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem