Aktualności

Oświadczenie ArcelorMittal Poland ws. rozmów płacowych

21/03/2017

ArcelorMittal Poland informuje, że dziś, zgodnie z planem, odbyło się cykliczne spotkanie zespołu roboczego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Porządek spotkania został przesłany do osób zaproszonych z wyprzedzeniem. Nikt nie zgłosił do niego żadnych uwag.

Ku naszemu zdziwieniu, na spotkaniu zjawili się przewodniczący niektórych organizacji związkowych, którzy nie uczestniczą w tych cyklicznych spotkaniach. Przewodniczący „Solidarności” Jerzy Goiński zażądał, aby uczestnicy spotkania i przedstawiciele pracodawcy na tym forum kontynuowali rozmowy płacowe.

Jako że wśród uczestników nie było reprezentacji wszystkich organizacji związkowych, pracodawca wyznaczył termin spotkania poświęconego negocjacjom płacowym na godz. 9 jutro, tj. 22 marca.

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland umocowani do prowadzenia rozmów płacowych potwierdzają chęć i pełną gotowość do zakończenia rozmów i podpisania porozumienia w dniu jutrzejszym.

Zaskoczeni jesteśmy natomiast faktem, że przedstawiciele związków zawodowych zgłosili chęć pozostania w sali, w której odbywało się spotkanie dotyczące ZUZP. Jak rozumiemy, jest to podyktowane koniecznością uzgodnienia przez związki zawodowe wspólnego stanowiska, które zostanie przedstawione pracodawcy jutro. Mając to na uwadze, zezwalamy tym osobom na pozostanie w sali tak długo, jak będzie to konieczne, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone zasady BHP, przepisy przeciwpożarowe ani zasady systemu przepustkowego dla ruchu osób i pojazdów obowiązujące w ArcelorMittal Poland .

W toku prowadzonych negocjacji strona związkowa 16 marca przedstawiła pracodawcy modyfikację swojego stanowiska, sygnowaną m.in. przez pana Jerzego Goińskiego, która zakłada podwyżki w kwocie 150 zł i nagrodę w łącznej wysokości 1500 zł na pracownika. Biorąc pod uwagę fakt, że obecne rozbieżności w stanowiskach są stosunkowo niewielkie, zakładamy, że do uzgodnienia ostatecznego kształtu porozumienia dojdzie w dniu jutrzejszym.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem