Aktualności

Oszczędność energii, wody i surowców - ArcelorMittal Poland opublikował raport za 2018 rok

30/08/2019

5,2 mln ton. Tyle stali, w ubiegłym roku wyprodukowały wszystkie huty ArcelorMittal Poland - to ponad połowa całej stali wytworzonej w Polsce. Dwie działające w firmie koksownie wyprodukowały z kolei 4,3 mln ton koksu czyli blisko połowę krajowej produkcji. Wynik dobry, ale firma może poszczycić się też i innymi osiągnięciami. Stal buduje świat, zarówno jako nowoczesne tworzywo stosowane np. w budownictwie, ale również – poprzez producentów stali tworzących miejsca pracy i wspierających społeczności, z którymi sąsiadują zakłady przemysłowe. ArcelorMittal Poland podsumował swoje ubiegłoroczne działania w raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2018.

- Zrównoważony rozwój to więcej niż dwa słowa; to zobowiązanie – wobec społeczeństwa, wobec pracowników, społeczności lokalnych, władz, klientów, dostawców. Cieszę się, że zrównoważony rozwój stał się bardzo ważnym i często poruszanym tematem w dzisiejszym świecie biznesu. W ArcelorMittal Poland traktujemy zrównoważony rozwój i transparentność z największą powagą - mówi Geert Verbeeck, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Na celowniku: recykling i oszczędzanie

Ceny energii rosną, dlatego bardzo ważne są inwestycje, które pozwalają zwiększyć efektywność energetyczną zakładów i zmniejszyć pobór energii elektrycznej. Właśnie dlatego firma m.in. zmodernizowała sprężarki powietrza w oddziale w Sosnowcu, co pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ok. 800 MWh rocznie, zmodernizowała wydział węglopochodnych w Zdzieszowicach, by oszczędzić 1 129 340 GJ rocznie i zmniejszyła zeszłoroczne zużycie energii w Krakowie o 11 546 MWh dzięki przeprowadzonemu wcześniej remontowi wielkiego pieca.

Nie mniej ważna jest oszczędność wody. Firma dąży do maksymalnego zagospodarowania wody używanej w procesach produkcyjnych: po oczyszczeniu zawraca ją i ponownie wykorzystuje w zakładach. W Krakowie dzięki zamkniętemu obiegowi wody huta ograniczyła pobór z Wisły o 44 201 790 m3, a po uruchomieniu stacji uzdatniania wody zmniejszyła ilość wody pobieranej z Dłubni o ok. 95 proc. W wydziale węglopochodnych w Zdzieszowicach 74 proc. wody używanej do chłodzenia krąży w obiegu zamkniętym, a do gaszenia koksu używa się oczyszczonych ścieków z oczyszczalni. To pozwala oszczędzać wodę powierzchniową. W 2018 r. zakład zaoszczędził tak 719 tys. m3.

Również stal niemal w 100 proc. podlega recyklingowi, dlatego tylko w 2018 r. w dąbrowskiej hucie na potrzeby produkcji stali przetopiono ponad milion ton złomu, a w krakowskiej - 347 864 tony złomu, w tym elementy starych pieców węglowych oddawanych przez mieszkańców Krakowa i wymienianych na ekologiczne źródła ciepła. Inne, wydawać by się mogło zbędne produkty, także są zagospodarowywane – tak, jak prawie 345 tys. ton żużla stalowniczego z dąbrowskiej huty przetworzonego w ubiegłym roku na kruszywo budowlane.

Sztuka kompromisu: produkcja i środowisko

ArcelorMittal Poland dokłada wszelkich starań, by ograniczać wpływ swojej działalności na środowisko. - Od prywatyzacji w 2004 r. zainwestowaliśmy 7 miliardów w nasze zakłady. Tylko w ubiegłym roku za 700 mln zł w Dąbrowie Górniczej zmodernizowaliśmy system odpylania w stalowni i spiekalni. W elektrociepłowni TAMEH zbudowaliśmy instalację odazotowania i odsiarczania, która zmniejszyła emisję pyłu, tlenków azotu i dwutlenku siarki – wylicza Geert Verbeeck. 

Ale to nie wszystko. W 2018 roku w koksowni w krakowskim oddziale prowadzona była warta 3 mln zł hermetyzacja instalacji, która pozwoli ograniczyć uciążliwe zapachy na terenie zakładu. Huta kontynuowała też kompleksową modernizację elektrociepłowni TAMEH Polska (za ponad 300 mln zł).  Dzięki rezygnacji z węgla zakład ograniczył m.in. emisje pyłów o 90 proc. Z kolei w Zdzieszowicach trwał remont systemu odpylania baterii koksowniczych nr 5 i 6, co pozwoliło zmniejszyć emisję pyłu do stężenia ponadczterokrotnie niższego niż wymagane prawem maksimum. Firma rozpoczęła także modernizację walcowni walcówki, by poprawić jakość produktu i opracować walcówkę do innych zastosowań. Inwestycja kosztowała 120 mln zł.

Ważnym aspektem w strategii hutniczej spółki jest też redukcja emisji dwutlenku węgla - w ciągu ostatnich 10 lat firma zmniejszyła emisje CO2 o 37 proc. Krakowska huta jest w tym liderem -ograniczyła emisje dwutlenku węgla aż o 70 proc. Warto też podkreślić, że w 2018 r. zdzieszowicka koksowania zmniejszyła wskaźnik emisji CO2 dla tony koksu suchego z 289 do 232 kilogramów.

Mimo tego ArcelorMittal Poland, zgodnie z wymogami prawa, co roku ponosi opłatę za korzystanie ze środowiska - w ubiegłym roku firma zapłaciła z tego tytułu 34 432 725 zł.

Zorientowani na lokalne potrzeby

Firma, która ma sześć oddziałów w Polsce dba także o lokalne społeczności, w tym także pracowników i ich rodziny. W ubiegłym roku ArcelorMittal Poland wydał na działania społeczne ponad 3 mln zł. – Wsparcie dla mieszkańców to nie tylko wydane złotówki. Prawdziwą satysfakcję i poczucie mądrej pomocy daje nam obserwowanie radości, jaką przynosi mieszkańcom realizacja projektów społecznych – mówi Karolina Muza-Adamiec, szefowa biura Odpowiedzialności Biznesu.

Dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland w ubiegłym roku udało się m.in. zbudować ogólnodostępną strefę aktywności w Sławkowie, doposażyć pracownie językowe w szkołach, po raz kolejny współorganizować półmaraton ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej czy zakupić nowoczesny aparat USG dla szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Poza tym firma postawiła nad Zalewem Nowohuckim pierwsze w Krakowie kaczkomaty i rozpoczęła produkcję stojaków rowerowych przetopionych ze starych pieców wymienianych przez mieszkańców. W ubiegłym roku postawiła przed krakowskimi szkołami ponad 100 takich stojaków. W Zdzieszowicach udało się  kolei stworzyć szkolne pracownie do nauki fizyki i chemii, zakupić sprzęt strażacki do ratowania ludzi, czy przystosować nowe lokale do zamieszkania dla mieszkańców, którzy stracili dach nad głową w wyniku pożaru.

Przygotowany po raz dziewiąty raport zrównoważonego rozwoju, w którym można znaleźć więcej informacji o działaniach firmy, dostępny jest TUTAJ. 

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem