Aktualności

Ponad trzy miliony złotych ArcelorMittal Poland przeznaczył na zieleń, edukację i inicjatywy społeczne w 2018 r.

03/01/2019

Od działań na rzecz zazielenienia miast po edukację, wychowanie, sport i kulturę. Z myślą o najmłodszych i seniorach, ze społeczną integracją w tle – w 2018 roku ArcelorMittal Poland we wszystkich oddziałach przeznaczył ponad 3 mln zł na wsparcie blisko setki projektów i działań społecznych.

Kraków – przede wszystkim więcej zieleni

Ubiegłoroczne działania krakowskiej huty skupiały się na zieleni. Tej w Krakowie nigdy dość, a tego, jak jest ważna, nikomu nie trzeba wyjaśniać. Najbardziej wspieraliśmy swoich najbliższych sąsiadów – mieszkańców Nowej Huty – zachęcając ich do wspólnych działań na rzecz otaczającej ich przyrody.

Podczas zorganizowanego wiosną pikniku rodzinnego przy kopcu Wandy z ponad setką mieszkańców i Zarządem Zieleni Miejskiej udało się wysprzątać okolice kopca Wandy, pomalować zniszczone ławki i zasadzić nowe drzewa. W grudniu, kontynuując akcję porządkowania kopca Wandy firma dosadziła tam jeszcze 1000 odpowiednio dobranych krzewów. Planty Bieńczyckie z kolei zyskały młode drzewka, a park Wadów – nowe, zielone i uporządkowane oblicze.

Wiosną wspólnie z mieszkańcami i nowohucką Fundacją EcoTravel pracownicy krakowskiej huty wysprzątali także ponad trzy hektary terenu wzdłuż rzeki Dłubni.Prawie 100 osób, w tym 50 pracowników huty, zebrało blisko 200 worków pełnych m.in. puszek i butelek oraz mnóstwo wielkogabarytowych śmieci.

- Najbardziej cieszy nas rozpoczęcie ścisłej współpracy z ArcelorMittal przy tworzeniu zielonej Nowej Huty. Wspólne piknikowanie i zazielenianie miasta to dobry kierunek, ale huta idzie jeszcze dalej, pokazując nowatorskie podejście do Zalewu Nowohuckiego. Pierwsze w Krakowie kaczkomaty, które ufundowała, świetnie pokazują, że można kreatywnie i z pożytkiem dla mieszkańców wykorzystać współpracę biznesu z jednostkami miejskimi – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. – ArcelorMittal jest w Nowej Hucie rozpoznawalną firmą i bardzo dobrze, że mocno włączył się w działania na rzecz zieleni. Dostrzegamy to nie tylko my, ale widać, że zauważają to też mieszkańcy – dodaje dyrektor Kempf.

Stojaki rowerowe ze starych pieców

ArcelorMittal Poland włączył się także w działania prowadzone przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Za likwidację starego pieca z dofinansowaniem z magistratu krakowska huta wypłacała 150 zł, a zezłomowane stare piece przetapia teraz na stojaki rowerowe.

-  Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za poprawę jakości powietrza. Zależy nam na ograniczeniu naszego wpływu na środowisko naturalne, przede wszystkim przez realne działania. Od 2004 roku w naszej hucie w Krakowie zredukowaliśmy emisje pyłowe o 90 proc., inwestując 3 mld zł. Obecnie prowadzimy wartą ponad 300 mln zł modernizację elektrociepłowni TAMEH, dzięki której zakład zrezygnuje z węgla. Zaawansowane są także przygotowania do modernizacji stalowni – wylicza Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland.

Bonusy finansowe do tej pory trafiły do ponad 800 mieszkańców Krakowa, a pierwszą setkę stojaków rowerowych wyprodukowanych ze starych pieców ustawiono przed 20 krakowskimi szkołami.

- Inicjatywa ArcelorMittal wpisuje się w działania miasta polegające na dotacjach do wymiany starych palenisk węglowych. Dodatkowo poprzez skup i przetapianie tzw. „kopciuchów” miasto otrzymuje w zamian stojaki rowerowe, które, jak widać, cieszą się dużą popularnością. Myślę, że to jeden z lepiej przygotowanych projektów na linii miasto – biznes, którego beneficjentami są krakowianie – podkreśla Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. jakości powietrza.

Minigranty dla aktywistów - od edukacji po sport

Wsparciem dla lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców jest program minigrantów ArcelorMittal Poland – „Działamy lokalnie”. W ubiegłym roku firma przeznaczyła nań 100 tys. złotych, dzięki którym udało się zrealizować 10 projektów.– To nasza odpowiedź na potrzeby mieszkańców poprzez wspieranie tych organizacji i stowarzyszeń, które działają lokalnie i dostrzegają potrzeby najbliższego otoczenia – mówi Karolina Muza-Adamiec, szef Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland. - W tegorocznej edycji bardzo pozytywnie zaskoczyła nas różnorodność przedstawionych projektów, które obejmują wszystkie grupy wiekowe mieszkańców i jednocześnie wpisują się w cele naszych działań jako firmy odpowiedzialnejspołecznie: zdrowie, bezpieczeństwo, edukację i ekologię.

Krakowska huta w zeszłym roku kolejny raz wsparła także Akademię Górniczo-Hutniczą. - Na przestrzeni siedmiu edycji konkursu stypendia otrzymało aż 23 studentów AGH, którzy pomimo swoich ograniczeń zdrowotnych wykazali się m. in. działalnością naukową, sportową i społeczną. Łączna kwota stypendiów sięgnęła 150 tys. złotych. W roku 2018, rozwijając ideę konkursu, skierowaliśmy go do wszystkich studentów AGH, którzy nieśli pomoc swoim kolegom z niepełnosprawnościami – mówi Anna Lulek z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

Nowohuckich inicjatyw, do realizacji których swoją cegiełkę dołożyła krakowska huta, było więcej – akcje rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta m.in. Dni Nowej Huty, edukacyjne i ekologiczne projekty Ośrodka Kultury im. Norwida w tym „Ogrody Nowej Huty” czy coroczna akcja „Zajrzyj do huty” organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Zdzieszowicka koksownia wsparła uczniów, strażaków i potrzebujących

Aż 100 tys. zł trafiło do trzech szkół podstawowych w Zdzieszowicach. W Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 dzięki tym funduszom powstają pracownie do nauki fizyki oraz chemii, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 remontowane są schody. 

Tuż przed końcem minionego roku zdzieszowicka koksownia bez wahania przekazała też 50 tys. zł dla 19 mieszkańców Zdzieszowic, którzy w listopadzie stracili swoje mieszkania w pożarze.

- Nie tylko w ostatnim roku, ale i w ubiegłych latach zdzieszowicka koksownia wspierała wiele działań ważnych dla naszej gminy. W każdej sytuacji mogę liczyć na pomoc ArcelorMittal Poland, czego doskonałym przykładem jest chociażby szybka decyzja o wsparciu dla poszkodowanych w pożarze – podkreśla Sybila Zimerman, burmistrz Zdzieszowic. – Gdy potrzebne są fundusze dla przedszkoli, żłobków czy straży pożarnej, pozwalające zadbać o edukację i bezpieczeństwo mieszkańców, nasze prośby nigdy nie pozostają bez odzewu i bardzo za to dziękujemy – dodaje.

Dzięki funduszom przekazanym przez zdzieszowicką koksownię udało się doposażyć również tzw. Strefę Chemika w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. – By cały czas rozwijać naszą placówkę i kształcić młodzież na najwyższym poziomie, potrzebujemy nowoczesnego sprzętu, który nie jest tani. Dzięki wsparciu koksowni już w minionym roku mogliśmy zakupić do laboratorium chemicznego część specjalistycznego wyposażenia. Bez tego zrealizowanie celów, które założyliśmy w naszej szkole, jak też wysoka jakość kształcenia, nie byłyby możliwe – zaznacza Małgorzata Nogalska, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Lepszą bazę treningową ma także Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” Żyrowa, który dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland może inwestować w potrzebny sprzęt, a strażacy z OSP w Żyrowej mogli zakupić niezbędny w ich pracy parawan ochronny do zabezpieczania miejsca wypadku. Z kolei 100 tys. zł od zdzieszowickiej koksowni było bardzo ważną cegiełką w finansowaniu modernizacji zniszczonej drogi na odcinku Leśnica-Krasowa w powiecie strzeleckim.

Śląsk: lokalne działania są w cenie

Najlepszą inwestycją jest inwestycja w edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży. Kierując się tą zasadą, ArcelorMittal Poland przeznaczył 50 tys. zł na budowę ogólnodostępnej strefy aktywności w Sławkowie, a Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu dzięki przekazanym funduszom mogła doposażyć pracownię językową. – Dofinansowaliśmy również program profilaktyczny „Dom Aniołów Stróżów” dla dzieci z ubogich środowisk i tych zagrożonych uzależnieniami z terenu Chorzowa. Zależy nam na wyrównywaniu szans wśród dzieci i młodzieży, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu – mówi Magdalena Kuśmierz z Biura Odpowiedzialności Biznesu w dąbrowskiej hucie ArcelorMittal Poland. 

W 2018 roku kolejny raz biegacze z całej Polski mogli wziąć udział w XI Półmaratonie Dąbrowskim ArcelorMittal Poland, na organizację którego firma przeznaczyła 50 tys. zł. 

Projekty promujące aktywny styl życia huta wsparła także w ramach programu minigrantów ArcelorMittal Poland – „Działamy lokalnie” . W tym roku firma przeznaczyła na nie 100 tys. złotych, dzięki czemu zrealizowano 13 projektów. 

Idąc za głosem sąsiadów

Edukacja i sport są ważne, ale dla równowagi potrzebny jest także łyk kultury i czas na dobrą rozrywkę. - Zainteresowanie kulturą wśród ludzi zdecydowanie wzrasta. Jednak atrakcyjna oferta kulturalna kosztuje i instytucja taka jak Pałac Kultury Zagłębia potrzebuje wsparcia zewnętrznego. Tu wielki ukłon w stronę naszego partnera, spółki ArcelorMittal, dzięki której imprezy takie jak Dni Dąbrowy Górniczej, Letnie Kino Plenerowe czy Letnie Koncerty Plenerowe mogą nabrać bardziej wartościowego oblicza, co docenia lokalna publiczność – zaznacza Małgorzata Majewska, dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia.

Pozytywne efekty przynosi też współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i dzielnicowymi organizacjami społecznymi, które realizują pomysły bliskie i potrzebne swoim sąsiadom. - Bardzo cenimy sobie współpracę z firmą ArcelorMittal Poland. W ubiegłym roku udało nam się wspólnie zrealizować kilka projektów, m.in. zazielenić gołonoskie skwery, przekazać zeszyty do Domów Opieki Dziecka w Sarnowie oraz Dąbrowie Górniczej. Mamy nadzieję, na równie owocną współpracę w tym zakresie w roku 2019 – mówi Zbigniew Masina, pełnomocnik Stowarzyszenia Zielony Gołonóg.

Pamiętając o bezdomnych czworonogach 

Dąbrowska huta wspiera również działalność stowarzyszeń, które pomagają bezdomnym zwierzętom. - Dzięki tej współpracy możemy rozszerzać naszą działalność, obejmując wsparciem nie tylko większą liczbę potrzebujących zwierzaków w Sosnowcu, ale i pomagając kolejnym potrzebującym z innych miast w okolicy. Otrzymując wsparcie i fundusze z dąbrowskiej huty możemy pomagać więcej, a bezdomnych, chorych i potrzebujących zwierząt jest bardzo dużo. I często my jesteśmy ich jedynym ratunkiem – mówi Aleksandra Szczęśniak, wolontariuszka, która pracuje w Stowarzyszeniu opieki nad zwierzętami „Nadzieja Na Dom”. 

Wsparcie uzyskała także edukacyjna impreza „Aktywne Kobiety Kobietom”, podczas której można było uzyskać porady na temat zdrowia, urody, mody czy gotowania, Tydzień Dziecka w Sosnowcu czy Industriada. – Wsparcie dla mieszkańców mierzy się nie tylko w złotówkach. Prawdziwą satysfakcję i poczucie mądrej pomocy daje dopiero obserwowanie radości, jaką udało się wywołać na twarzach tych, którzy skorzystali z przekazanych funduszy – podsumowuje Karolina Muza-Adamiec. 

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem