Aktualności

Porozumienie płacowe parafowane

24/04/2017

21 kwietnia przedstawiciele ArcelorMittal Poland i wszystkich zakładowych organizacji związkowych parafowali porozumienie w zakresie wzrostu płac w roku 2017 oraz uzgodnili, że formalne podpisanie tego dokumentu nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku, po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych związków zawodowych.

Strony Układu Zakładowego uzgodniły, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku nastąpi wzrost płac zasadniczych pracowników spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP). Wzrost płacy zasadniczej wyniesie 105 zł na każdego pracownika.  Jednocześnie zgodnie z ustaleniami stron, po dokonaniu ww. zmian płacowych, płaca zasadnicza pracowników zatrudnionych w spółce nie będzie niższa niż 2300 zł. Wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br. wypłacona będzie także jednorazowa „nagroda uzupełniająca”, wyrównująca podwyżkę od początku roku.

Dodatkowo strony uzgodniły również przeznaczenie z dniem 1 maja 2017 roku środków finansowych na indywidulane zmiany płacowe (10zł w gestii dyrektora generalnego i 10zł w gestii dyrektora zakładu / biura). Uprawnieni pracownicy otrzymają także po raz kolejny nagrodę w wysokości 1000 zł – w dwóch ratach po 500 zł za wkład w funkcjonowanie spółki w roku 2016.

Utrzymana zostanie również wypłata nagrody uzależnionej od bieżących wyników spółki, w wysokości 300zł (z możliwością powiększenia tej kwoty, jednak nie więcej niż o 20 proc.). W przypadku powyższej nagrody strony zdecydowały o częściowym jej uzależnieniu od absencji pracowników.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem