Aktualności

Różnorodność, wolontariat, work-life balance, marszobieg i śniadania HR…

06/04/2017

Śniadania HR, wsparcie różnorodności, wolontariat, work-life balance i marszobieg to przykłady dobrych praktyk ArcelorMittal Poland z zakresu pracy, zamieszczonych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki". Raport wydawany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Marszobieg Charytatywny

Ten pomysł zrodził się dzięki oddolnej inicjatywie pracowników firmy, którzy kilka lat temu chcieli pomóc choremu dziecku jednego z kolegów. Od 2013 roku Marszobieg Charytatywny organizowany corocznie przez Fundację Nasze Dzieci stał się stałym elementem firmowego Tygodnia Zdrowia. Pracownicy angażując się sportowo i pokonując kolejne kilometry, zbierają fundusze na wsparcie charytatywne dla chorych dzieci kolegów. W 2016 roku w marszobiegu wzięło udział 1372 pracowników, którzy pokonali łącznie 9077 kilometrów, co dało kwotę 45 385 zł przekazaną na rzecz chorych dzieci pracowników. Marszobieg odbywa się w trzech lokalizacjach, w oddziałach ArcelorMittal Poland: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej i Zdzieszowicach.

Wolontariat pracowniczy

Od 2012 roku obowiązuje Regulamin Wolontariatu Pracowniczego, pod honorowym patronatem prezesa Zarządu Sanjaya Samaddara. Wolontariusze działają nie tylko w ramach firmowego Dnia Wolontariatu, ale poprzez akcje organizowane w ciągu roku. Mogą również sami organizować akcje, które zgłaszają do koordynatora, a firma w miarę możliwości je wspiera. W roku 2016 odbyło się 55 różnych akcji. Wzięło w nich udział 262 wolontariuszy, który przepracowali 1200 godzin na rzecz 4,5 tys. beneficjentów.
Właśnie ogłoszono kolejny program minigrantów „Działam, pomagam, jestem wolontariuszem”, skierowany do pracowników działających społecznie w stowarzyszeniach i społecznościach lokalnych. W tym roku można uzyskać dofinansowanie na działania ekologiczne.
- Pozytywną zmianą jest to, że sami wolontariusze wychodzą z propozycjami miejsc i zajęć, jakie chcieliby zorganizować, zachęcają swoich współpracowników do udziału, a są i tacy, którzy związują się z daną organizacją i kontynuują działalność wolontaryjną – podsumowuje Karolina Muza, szef Biura Odpowiedzialności Biznesu.

Różnorodność w miejscu pracy
W miejscu pracy spotykają się starsi i młodsi wiekiem pracownicy, mężczyźni i kobiety. Choć różni – stanowią o wartości firmy. ArcelorMittal Poland, wspiera i promuje różnorodność w miejscu pracy. Kobietom dedykowany jest program rozwojowy Women@ArcelorMittal Poland. Z kolei program MaSz TALent jest propozycją dla ekspertów i młodych inżynierów. W ramach tego programu młodzi inżynierowie i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, eksperci w branży hutniczej, pracując przy wspólnym projekcie, uczą się od siebie nawzajem. Najlepsze projekty, wypracowane co roku w ramach maSZ TALent, są wdrażane, przyczyniając się tym samym do rozwoju firmy.

Śniadanie z HR – kultura otwartych drzwi

Spotkania z cyklu Śniadanie z HR to forma niesformalizowanego kanału wymiany informacji, poglądów i opinii - dialogu pracowników z różnych obszarów z działem HR. Każde ze spotkań poświęcone jest innemu tematowi, np. rekrutacji, szkoleniom i rozwojowi, czy zagadnieniom z obszaru kadr i płac. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, ale przede wszystkim są zachęcani do dzielenia się swoimi pomysłami oraz sugestiami dotyczącymi usprawnień czy nowych rozwiązań. Wydarzenie to wspiera kulturę „otwartych drzwi”.

Równowaga work & life balance
Nasza firma oferuje pracownikom wiele narzędzi rozwoju, które usprawniają ich funkcjonowanie w sferze zawodowej, ale wpływają również na jakość życia poza pracą.
Dni Równowagi to jedna z inicjatyw ArcelorMittal Poland, mająca na celu zwiększenie efektywności pracy, a także poprawę komfortu życia codziennego, m.in. poprzez zdobycie umiejętności balansowania pracy i życia osobistego. Podczas Dnia Równowagi 2016 w warsztatach „Równowaga wewnętrzna” i „Sen na zdrowie”, warsztacie muzycznej relaksacji i wykładzie Olgi Kozierowskiej, promotorki kobiet w środowisku biznesowym, wzięło udział około 140 pracowników.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem