Aktualności

Udostępnienie do publicznej wiadomości planu podziału ARCELORMITTAL POLAND S.A.

18/08/2014

Zarząd Spółki ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000115891, z siedzibą  w Polsce, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 92, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym od dnia 18 sierpnia 2014 r. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości plan podziału ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (jako spółki dzielonej) wraz z załącznikami. Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie części majątku ARCELORMITTAL POLAND S.A. stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie).

Plan Podziału wraz z Załącznikami znajduje się w załączonym pliku.


Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem