Aktualności

Ukazał się właśnie Raport Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal Poland 2014

10/09/2015

Odpowiedzialny pracodawca
Czy wiecie, że na rzecz ArcelorMittal Poland w roku 2014 pracowało 11 899 pracowników. 10 883 - to zatrudnieni  w oparciu o umowę o pracę.
 W ubiegłym roku ArcelorMittal Poland odprowadził 140 415 351 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 11 582 901 zł z tytułu użytkowania wieczystego, a 51 383 938 zł wyniosła akcyza.
W 2014 zrealizowaliśmy ponad 60 wartościowych projektów i inicjatyw społecznych. 12 szkół otrzymało naszą pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, 200 tys. złotych zainwestowaliśmy w budowę ścieżki rowerowej łączącej Zdzieszowice z Leśnicą. Pomogliśmy stworzyć dwa ogrody i zasadziliśmy 30 000 drzew.
Beneficjentami tych przedsięwzięć byli mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic, Chorzowa, Krakowa i Zdzieszowic.
Poprzez projekty społeczne dotarliśmy do blisko 40 tysięcy osób.
Do kolejnych – pomoże dotrzeć Raport Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMiIttal Poland, który właśnie się ukazał.  Raport ten obejmuje działalność spółki w  roku 2014.
Dobry sąsiad
Odpowiedzialny biznes oznacza odpowiedzialność firmy za skutki i wpływ jej działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko. Obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania firmy. Oprócz zaangażowania społecznego i inwestycji społecznych, o firmie wiele mówią relacje z pracownikami, uczciwe praktyki rynkowe, dbałość o środowisko naturalne oraz spajający poszczególne obszary ład organizacyjny.
W raporcie pokazujemy co robimy, by wzrosła świadomość i wiedza o naszej firmie zarówno pracowników jak i klientów, dostawców czy mieszkańców terenów sąsiadujących z naszymi zakładami, zarówno tych bliższych jak  i dalszych.
Ponieważ chcemy wyznaczać trendy w naszej branży, inspirować innych,  nasza firma, po raz drugi przedstawia raport zrównoważonego rozwoju według uznanego międzynarodowego standardu raportowania GRI. Określa on zasady raportowania kwestii ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, według szczegółowych wskaźników. To wymusza rzeczowe odpowiedzi, a w efekcie pomaga porównać się z innymi.
Priorytetowe obszary raportowania  to:
- zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy;
- współpraca z interesariuszami w zakresie ochrony środowiska;
- ochrona środowiska w najbliższym otoczeniu;
- priorytety i główne efekty działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko;
-  angażowanie interesariuszy, współpraca i dialog z nimi;
- jakość produkcji i działania ją udoskonalające;
- zarządzanie kwestiami etyki biznesu i programem zgodności.

Całość Raportu dostępna jest w zakładce Odpowiedzialność Biznesu

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem