Aktualności

Zdzieszowicka koksownia ArcelorMittal Poland wdraża inicjatywy środowiskowe za 90 mln zł

15/06/2018

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, oddział ArcelorMittal Poland, realizuje kolejne inicjatywy ograniczające wpływ zakładu na środowisko. Wartość prowadzonych obecnie prac to prawie 90 mln zł.

- Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko jest dla nas priorytetem. W ubiegłym roku, na dwa lata przed wymaganym prawem terminem, uruchomiliśmy zmodernizowany wydział węglopochodnych, którego koszt wyniósł 205 mln zł. W tym roku realizujemy kolejne prace, których wartość to blisko 90 mln zł – mówi Czesław Sikorski, członek zarządu dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych w ArcelorMittal Poland.

Jedno z przedsięwzięć dotyczy wygaszenia baterii koksowniczych nr 3 i 4. Baterie koksownicze to instalacje zbudowane z szeregu ceramicznych komór wraz z osprzętem pomocniczym, wykorzystywane do produkcji koksu. - To nasze najstarsze baterie, zlokalizowane dosyć blisko budynków mieszkalnych przy ul. Korfantego i Kościuszki – wyjaśnia Czesław Sikorski.

Bateria nr 4 przestanie działać we wrześniu, natomiast bateria nr 3 ma zostać wygaszona później, po zakończeniu remontu baterii nr 5. Zaprzestanie eksploatacji baterii nr 3 i 4 oznacza zmniejszenie zdolności produkcyjnych zakładu.

Nie cieszy nas, że ograniczamy moce produkcyjne, ale dobrą wiadomością jest ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Efektem wygaszenia tych dwóch instalacji będzie zmniejszenie emisji pyłowych o 18 proc. i gazowych o 17 proc. - informuje Czesław Sikorski.

Zostaje sześć nowych baterii

W IV kwartale 2018 roku przewidziane jest zakończenie wartego ok. 58 mln zł remontu baterii nr 5. - Prace obejmują m.in. wymianę ceramicznej wymurówki komór i osprzętów. Wcześniej zakończy się jednak kapitalny remont  instalacji odpylającej, która  pozwoli na ograniczenie emisji z operacji wypychania koksu – informuje Wojciech Kaczmarek, dyrektor zdzieszowickiej koksowni.

Dzięki modernizacji zdolność produkcyjna baterii nr 5 zostanie utrzymana przez następne 20 lat. Po wygaszeniu baterii nr 3 i 4 w zakładzie pozostanie 6 czynnych baterii.

Ograniczenie zapachów

Kosztem ok. 25 mln zł do końca tego roku zwiększona zostanie także efektywność instalacji hermetyzacji wydziału węglopochodnych. Modernizacja obejmuje m. in. zabudowę wirówek smoły, dzięki czemu uproszczony zostanie węzeł technologiczny przygotowania smoły do wysyłki z jednoczesną likwidacją części zbiorników magazynowych smoły. Prace obejmują dodatkowo doposażenie części instalacji wydziału węglopochodnych w bardziej efektywne systemy wychwytywania i zagospodarowania oparów.

Innowacyjna oczyszczalnia ścieków

W 2017 roku zakończył się ostatni etap modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków, która oczyszcza równolegle ścieki przemysłowe oraz komunalne z gmin: Zdzieszowice, Leśnica i Walce. Wcześniejsze etapy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni pochłonęły łącznie 42 mln zł, a koszt ostatniej inwestycji to 4 mln zł. Zastosowanie nowatorskiej metody doczyszczania końcowego ścieków, wykorzystującej wytwornice dwutlenku chloru oraz reaktory pośpieszne, umożliwia osiągnięcie wysokiego stopnia ich oczyszczenia oraz spełnienie wymagań unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem