O ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce skupiającym prawie 50% krajowego potencjału produkcyjnego oraz największym producentem koksu w Europie. Dzięki temu zaliczamy się do kluczowych eksporterów na rodzimym rynku.

W naszych 6 oddziałach umiejscowionych w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje ponad 10 tysięcy osób.

Firma produkuje:

  • Cenione wyroby długie, takie jak kształtowniki (w tym grodzice), szyny (w tym szynę o długości 120 metrów) i akcesoria kolejowe oraz obudowy górnicze wykorzystywane w budownictwie, transporcie szynowym i przemyśle wydobywczym.
  • Wyroby płaskie, wykorzystywane przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany.
Sosnowiec

Oddział w Sosnowcu
(dawna Huta Cedler)
ul. Niwecka 1
42-200 Sosnowiec
tel.: (32) 776 66 66

Chorzów

Oddział Huta Królewska
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
tel.: (32) 776 66 66

Świętochłowice

Oddział w Świętochłowicach
(dawna Huta Florian)
ul. Metalowców 5
41-600 Świętochłowice
tel.: (32) 776 66 66

Zdzieszowice

Oddział w Zdzieszowicach
ul. Powstańców Śląskich 1
47-330 Zdzieszowice
tel.: (77) 445 10 00
tel.: (77) 445 10 02

Dąbrowa Górnicza

Oddział w Dąbrowie Górniczej
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Tel.:  (32) 776 66 66

Kraków

Oddział w Krakowie
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Tel.:  (32) 776 66 66

Władze spółki

Sanjay Samaddar

Prezes Zarządu, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Z przemysłem stalowym związany jest od roku 2003, kiedy rozpoczął pracę w Galati w Rumunii jako dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu. W lipcu 2005 r. został dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu oraz członkiem zarządu Mittal Steel Poland.

Sanjay Samaddar

Prezes Zarządu, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Z przemysłem stalowym związany jest od roku 2003, kiedy rozpoczął pracę w Galati w Rumunii jako dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu. W lipcu 2005 r. został dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu oraz członkiem zarządu Mittal Steel Poland.

Po połączeniu koncernów Arcelor i Mittal awansował na stanowisko dyrektora ds. marketingu na Europę Wschodnią; odpowiadał za sprzedaż w Rumunii, Polsce i Czechach. W marcu 2008 r. Sanjay Samaddar objął stanowisko dyrektora generalnego i prezesa Zarządu w ArcelorMittal Ostrava. Od czerwca 2009 roku do stycznia 2012 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland.

Zanim rozpoczął pracę w Grupie, Sanjay pracował w przemyśle aluminiowym w Indiach, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze.

Czesław Sikorski

Wiceprezes Zarządu, dyrektor zarządzający ds. logistyki i produkcji koksu 

Czesław Sikorski objął stanowisko dyrektora zarządzającego Oddziału Surowcowego ArcelorMittal Poland w październiku 2011 roku.

Czesław Sikorski

Wiceprezes Zarządu, dyrektor zarządzający ds. logistyki i produkcji koksu 

Czesław Sikorski objął stanowisko dyrektora zarządzającego Oddziału Surowcowego ArcelorMittal Poland w październiku 2011 roku.

Do Zarządu spółki wstąpił w lipcu 2009. Od początku kariery zawodowej związany jest z Zakładami Koksowniczymi w Zdzieszowicach. Zaczynał w 1979 roku jako mistrz wydziału, zajmując kolejno stanowiska: kierownika wydziału, szefa produkcji, zastępcy dyrektora, a od 1996 dyrektora naczelnego. Od 1999 do 2010 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu i dyrektora naczelnego ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, magister inżynier chemik.
Ukończył również studia podyplomowe na AGH w zakresie koksownictwa i zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.
Współautor wielu wynalazków i rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w koksownictwie oraz technologii zmniejszających zanieczyszczenie środowisk.

Frederik Van De Velde

Zastępca dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland

Frederik Van De Velde pochodzi z Belgii.  Zanim dołączył do ArcelorMittal w 1998 r. jako kierownik produkcji wyżarzalni oraz walcarki w zakładzie w Gandawie, pracował jako asystent na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie uzyskał tytuł doktora.

Frederik Van De Velde

Zastępca dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland

Frederik Van De Velde pochodzi z Belgii.  Zanim dołączył do ArcelorMittal w 1998 r. jako kierownik produkcji wyżarzalni oraz walcarki w zakładzie w Gandawie, pracował jako asystent na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie uzyskał tytuł doktora.

W 2002 r. został koordynatorem ds. jakości i procesu technologicznego walcowni zimnej. Już w 2008 r. objął stanowisko szefa ds. relacji z klientami, a w 2010 - szefa wielkich pieców i spiekalni w ArcelorMittal w Gandawie.

Od 2015 do 2017 roku Frederik pełnił funkcję dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za część surowcową Gandawa-Liège. Następnie został dyrektorem ds. technologii ArcelorMittal Europe wyroby płaskie. Od lutego 2019 r. Frederik odpowiadał za procesy w części surowcowej w ArcelorMittal Europe wyroby płaskie. Jest absolwentem wydziału inżynierii elektromechanicznej, posiada tytuł doktora nauk stosowanych Uniwersytetu w Gandawie.

Tomasz Ślęzak

Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, członek Zarządu odpowiedzialny za relację z sektorem publicznym

Tomasz Ślęzak dołączył do ArcelorMittal Poland w roku 2007 jako dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Tomasz Ślęzak

Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, członek Zarządu odpowiedzialny za relację z sektorem publicznym

Tomasz Ślęzak dołączył do ArcelorMittal Poland w roku 2007 jako dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Obecnie odpowiada za zarządzanie i restrukturyzację majątku, a także energetykę i ochronę środowiska. W dalszym ciągu jest odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym.

Tomasz Ślęzak pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w ING Banku Śląskim, gdzie spędził ponad 15 lat na różnych stanowiskach w rozmaitych obszarach bankowych.

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studia podyplomowe), a także IESE Business School.

Adam Preiss

Dyrektor finansowy, członek Zarządu ArcelorMittal Poland

Adam Preiss pracę w ArcelorMittal Poland rozpoczął w 2004 roku jako dyrektor biura rachunkowości.

Adam Preiss

Dyrektor finansowy, członek Zarządu ArcelorMittal Poland

Adam Preiss pracę w ArcelorMittal Poland rozpoczął w 2004 roku jako dyrektor biura rachunkowości.

Następnie w latach 2011-2013 pracował jako dyrektor biura kontrolingu i sprawozdawczości. We wrześniu 2013 roku został dyrektorem finansowym, a 24 listopada 2015 roku objął funkcję członka Zarządu. W latach 2007-2011 pełnił również funkcję członka Zarządu w Shared Service Centre Europe.
Zanim dołączył do ArcelorMittal Poland, pracował w polskim oddziale firmy Ernst & Young.

Adam jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek finanse) oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości).

Tomasz Plaskura

Dyrektor sprzedaży i marketingu wyrobów płaskich na Europę Wschodnią, członek Zarządu

Tomasz dołączył do Grupy w 2008 roku jako dyrektor handlowy klastra Północno-Wschodniego. W 2009 roku objął stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu części wschodniej wyrobów płaskich w Europie (BDE), gdzie był również odpowiedzialny za zarządzanie zamówieniami w ArcelorMittal Poland, ArcelorMittal Ostrava i Eisenhuettenstadt.

Tomasz Plaskura

Dyrektor sprzedaży i marketingu wyrobów płaskich na Europę Wschodnią, członek Zarządu

Tomasz dołączył do Grupy w 2008 roku jako dyrektor handlowy klastra Północno-Wschodniego. W 2009 roku objął stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu części wschodniej wyrobów płaskich w Europie (BDE), gdzie był również odpowiedzialny za zarządzanie zamówieniami w ArcelorMittal Poland, ArcelorMittal Ostrava i Eisenhuettenstadt.

Oprócz obecnie zajmowanego stanowiska, Tomasz jest również prezesem Zarządu ArcelorMittal FCE Poland, członkiem Zarządu ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, a także członkiem Rady Nadzorczej ArcelorMittal Eisenhuettenstadt.

Tomasz posiada tytuł magistra inżynierii mechanicznej zdobyty na Politechnice Śląskiej. W roku 2018 ukończył program dla kadry zarządzającej London Business School Executive Education Program.

Rada Nadzorcza

Augustine Kochuparampil

Ramesh Kothari

Władysław Kielian

Andrzej Wypych

Jerzy Goinski

Grupa ArcelorMittal

  • Największy na świecie producent stali i wiodąca firma wydobywcza, powstała w 2006 r. w wyniku fuzji największych na świecie firm stalowych: Mittal Steel i Arcelor
  • Działamy w 60 krajach
  • Zakłady produkcyjne ArcelorMittal zlokalizowane są w 18 krajach na 4 kontynentach
  • Zdolności produkcyjne na poziomie 100 mln ton stali rocznie
  • Czołowy dostawca dla sektora samochodowego, budowlanego, AGD oraz opakowań
  • Właściciel własnych złóż surowców z rozbudowaną siecią dystrybucji
  • Lider w zakresie badań i rozwoju oraz technologii, zatrudniający ponad 1 300 naukowców w 12 laboratoriach na całym świecie
  • Notowany na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), Paryżu (MTP), Brukseli (MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie (MTS) oraz w Walencji.

Nasza historia

ArcelorMittal Poland

Marzec 2004 – wtedy zaczyna się nowa epoka polskiego hutnictwa. Wówczas Minister Skarbu Państwa i LNM Holdings podpisali umowę prywatyzacyjną holdingu Polskie Huty Stali (PHS). Globalny koncern stalowy Lakshmiego Mittala objął wówczas upadające polskie huty, by w ciągu kolejnych lat zrestrukturyzować je, przywrócić im płynność finansową, a dzięki inwestycjom o wartości kilku miliardów złotych, nadać polskiemu sektorowi hutniczemu nowy charakter.
W dwa miesiące po prywatyzacji PHS Sąd Rejonowy w Katowicach zmienił nazwę firmy na Ispat Polska Stal, by w lutym 2005 roku, w związku z powstaniem grupy Mittal Steel, powołać do życia Mittal Steel Poland SA.

W czerwcu 2006 roku, najwięksi producenci stali: Arcelor i Mittal Steel łączą się, tworząc globalną grupę ArcelorMittal. W związku z fuzją, 2 października 2007 nazwa Mittal Steel Poland zostaje oficjalnie zmieniona na ArcelorMittal Poland.

Historia Hut wchodzących w skład ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland w Świętochłowicach

Huta o ponad 190 –letniej historii. Założona w 1828 r. jako "Bethlen-Falva" mogła poszczycić się najnowocześniejszymi na owe czasy urządzeniami na napęd parowy: wielkim piecem, pudlingarnią z walcownią czy żeliwiakiem. Dopiero w latach 30-tych XX wieku, po przejęciu śląskiego hutnictwa przez Państwo Polskie, przemianowano ją na Hutę „Florian”.

Przekształcenie słynnego „Floriana” z huty surowcowej na przetwórczą wiązało się  m.in. z zamknięciem tamtejszego oddziału wielkich pieców i zlikwidowaniem stalowni martenowskiej. Dzięki temu zakład ArcelorMIttal Poland w Świętochłowicach produkuje dziś najwyższej klasy blachy stalowe, a także może poszczycić się nagrodą "TERAZ POLSKA" dla blachówki blaszanej FLORA oraz certyfikatem „Czysta Produkcja”.

Dawna Huta Katowice to dziś ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej

Pierwszy spust surówki i wytop stali nastąpił w hucie w Dąbrowie Górniczej w 1976 r. Dziesięć lat później huta pracowała już na pełnych obrotach dzięki uruchomieniu drugiego wielkiego pieca. Jakość produktów stalowych gwarantują działające w niej COSy, czyli linie ciągłego odlewania stali, natomiast poczynione inwestycje proekologiczne pozwalają np. skutecznie odzyskiwać dużą część gazu konwertorowego. Od 2003 r. Huta Katowice należy do koncernu Polskie Huty Stali, a dziś jest chlubą ArcelorMittal Poland, jako jeden z niewielu zakładów na świecie produkuje szynę o długości 120 metrów.

ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie – historyczna Huta im. T. Sendzimira

Powołana do życia w 1954 r. huta w Krakowie w pierwszych latach swojego funkcjonowania produkowała zaledwie 1,5 mln ton stali rocznie. W latach 70. poziom produkcji w krakowskiej hucie zbliżał się do 7 mln ton stali rocznie.

Pracowało tu aż 12 baterii koksowniczych i pięć wielkich pieców. Działała też m.in. stalownia martenowska. Obecnie funkcjonuje jedna nowoczesna bateria koksownicza i jeden wielki piec, a poziom produkcji jest pięciokrotnie niższy. Wyłączono uciążliwe dla środowiska instalacje, w tym stalownię martenowską, wszystkie baterie koksownicze starego typu, cztery wielkie piece i taśmy spiekalnicze. ArcelorMittal Poland od roku 2004 zainwestował w krakowskiej hucie ponad 3 mld zł. Wydatki w dużej mierze objęły projekty środowiskowe, dzięki którym znacząco ograniczyliśmy emisję pyłów i gazów. Walcownia gorąca blach, uruchomiona w roku 2007 kosztem 1,2 mld zł i rozbudowana w roku 2016 nadal pozostaje najnowocześniejszą walcownią w Europie.

ArcelorMittal Poland w Sosnowcu: od walcowni Hrabia Renard

Już na początku XX wieku, dokładnie w 1902 r., powstała w Sosnowcu historyczna walcownia „Hrabia Renard”, która pod tą nazwą funkcjonowała do 1949. Wówczas patronat nad nią objął Edmund Cedler Właśnie pod jego nazwiskiem sosnowiecka huta stała się w latach 70-tych największym producentem stali jakościowej w Europie. Po okresie gruntownych modernizacji w 2003 r. została włączona do koncernu Polskie Huty Stali, a dziś należy – jako jedna z sześciu – do ArcelorMittal Poland.

Zakład z tradycjami – Huta Królewska ArcelorMittal Poland w Chorzowie

Ponad 200 lat historii to tradycja, jaką niewiele zakładów może się pochwalić. Dawna Królewska – owszem. Od zawsze był to zresztą zakład o znaczeniu historycznym. 25 października 1802 r. miał w niej miejsce pierwszy spust surówki

W 1843 r. chorzowska huta, jako jedna z pierwszych w Europie, została wpisana na listę producentów szyn kolejowych, a niespełna 20 lat później była już wyposażona w pierwszą na Śląsku walcownię szyn kolejowych. Jej patronami byli Józef Piłsudski i Tadeusz Kościuszko, z przedsiębiorstwa rządowego stała się jednoosobową Spółką Skarbu Państwa. Przeszła transformację od zakładu surowcowego do jednego z najnowocześniejszych ośrodków produkujących na potrzeby przemysłu kolejowego i górniczego. Jest wyposażona także w nowoczesną walcownię. Od 1 stycznia 2009 r. należy do ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Poland Zdzieszowice

Decyzję o budowie koksowni w Zdzieszowicach podjął koncern Schaffgotschów w 1929 roku. Rok później rozpoczęto budowę. Pierwszą 60-komorową baterię typu Still uruchomiono w 1932 roku, a drugą w 1938 roku. Wskutek działań wojennych uległy one dewastacji, ale w latach 50. przywrócono je do ruchu.

ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach to dziś nie tylko największa, ale i jedna z najbardziej nowoczesnych koksowni w Europie. Łączne nakłady na inwestycje w tej koksowni w ostatnich latach wyniosły prawie 1 mld zł. Łączna zdolność produkcyjna wynosi ok. 3,6 mln ton/rok. Po wielu inwestycjach środowiskowych, emisja pyłu z koksowni w Zdzieszowicach to jedynie 2% tego, co zakład emitował w 1989 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Wybierz:

 

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem