O ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 70% krajowego potencjału produkcyjnego oraz największym producentem koksu w Europie. Dzięki temu zaliczamy się do kluczowych eksporterów na rodzimym rynku.

W naszych 6 oddziałach umiejscowionych w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje ponad 11 tysięcy osób.

Firma produkuje:

  • Cenione wyroby długie, takie jak kształtowniki (w tym grodzice), szyny (w tym szynę o długości 120 metrów) i akcesoria kolejowe oraz obudowy górnicze wykorzystywane w budownictwie, transporcie szynowym i przemyśle wydobywczym.
  • Wyroby płaskie, wykorzystywane przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany.
Sosnowiec

Oddział w Sosnowcu
(dawna Huta Cedler)
ul. Niwecka 1
42-200 Sosnowiec
tel.: (32) 776 66 66

Chorzów

Oddział Huta Królewska
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
tel.: (32) 776 66 66

Świętochłowice

Oddział w Świętochłowicach
(dawna Huta Florian)
ul. Metalowców 5
41-600 Świętochłowice
tel.: (32) 776 66 66

Zdzieszowice

Oddział w Zdzieszowicach
ul. Powstańców Śląskich 1
47-330 Zdzieszowice
tel.: (77) 445 10 00
tel.: (77) 445 10 02

Dąbrowa Górnicza

Oddział w Dąbrowie Górniczej
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Tel.:  (32) 776 66 66

Kraków

Oddział w Krakowie
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Tel.:  (32) 776 66 66

Władze spółki

Sanjay Samaddar

Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich

Sanjay Samaddar pełni funkcję prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland oraz dyrektora generalnego części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich.

Sanjay Samaddar

Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich

Sanjay Samaddar pełni funkcję prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland oraz dyrektora generalnego części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich.

Z przemysłem stalowym związany jest od roku 2003, kiedy rozpoczął pracę w Galati w Rumunii jako dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu. W lipcu 2005 r. został dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu oraz członkiem zarządu Mittal Steel Poland. Po połączeniu koncernów Arcelor i Mittal awansował na stanowisko dyrektora ds. marketingu na Europę Wschodnią; odpowiadał za sprzedaż w Rumunii, Polsce i Czechach. W marcu 2008 r. Sanjay Samaddar objął stanowisko dyrektora generalnego i prezesa Zarządu w ArcelorMittal Ostrava. Od czerwca 2009 roku do stycznia 2012 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland.

Zanim rozpoczął pracę w Grupie, Sanjay pracował w przemyśle aluminiowym w Indiach, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze.

Geert Verbeeck

Wiceprezes, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Geert dołączył do Grupy (do ówczesnego zakładu Sidmar) w 1989 roku, jako główny architekt oprogramowania. Był odpowiedzialny za kilka projektów IT w obszarze dostaw oraz produkcji w ArcelorMittal Gent, Tailor Steel Gent oraz w Bremie.

Geert Verbeeck

Wiceprezes, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Geert dołączył do Grupy (do ówczesnego zakładu Sidmar) w 1989 roku, jako główny architekt oprogramowania. Był odpowiedzialny za kilka projektów IT w obszarze dostaw oraz produkcji w ArcelorMittal Gent, Tailor Steel Gent oraz w Bremie.

Od roku 2000 do 2002 Gert pracował na stanowisku głównego architekta w Bremie. Od 2002 do 2004 pracował na takim samym stanowisku w Gandawie, gdzie w 2004 roku awansował na szefa automatyki przemysłowej. W 2007 roku Geert został dyrektorem stalowni. Od 2014 roku pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego częścią surowcową w ArcelorMittal Gent.

Geert uzyskał dyplom z zakresu inżynierii lądowej i wodnej oraz informatyki na Uniwersytecie Leuven w Belgii.

Czesław Sikorski

Dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych, członek Zarządu ArcelorMittal Poland

Czesław Sikorski objął stanowisko dyrektora zarządzającego Oddziału Surowcowego ArcelorMittal Poland w październiku 2011 roku.

Czesław Sikorski

Dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych, członek Zarządu ArcelorMittal Poland

Czesław Sikorski objął stanowisko dyrektora zarządzającego Oddziału Surowcowego ArcelorMittal Poland w październiku 2011 roku.

Do Zarządu spółki wstąpił w lipcu 2009. Od początku kariery zawodowej związany jest z Zakładami Koksowniczymi w Zdzieszowicach. Zaczynał w 1979 roku jako mistrz wydziału, zajmując kolejno stanowiska: kierownika wydziału, szefa produkcji, zastępcy dyrektora, a od 1996 dyrektora naczelnego. Od 1999 do 2010 roku pełnił funkcję prezesa Za rządu i dyrektora naczelnego ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, magister inżynier chemik.
Ukończył również studia podyplomowe na AGH w zakresie koksownictwa i zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.
Współautor wielu wynalazków i rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w koksownictwie oraz technologii zmniejszających zanieczyszczenie środowisk.

Tomasz Ślęzak

Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, członek Zarządu odpowiedzialny za relację z sektorem publicznym.

Tomasz Ślęzak dołączył do ArcelorMittal Poland w roku 2007 jako dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Tomasz Ślęzak

Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, członek Zarządu odpowiedzialny za relację z sektorem publicznym.

Tomasz Ślęzak dołączył do ArcelorMittal Poland w roku 2007 jako dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Obecnie odpowiada za zarządzanie i restrukturyzację majątku, a także energetykę i ochronę środowiska. W dalszym ciągu jest odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym.

Tomasz Ślęzak pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w ING Banku Śląskim, gdzie spędził ponad 15 lat na różnych stanowiskach w rozmaitych obszarach bankowych.

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studia podyplomowe), a także IESE Business School.

Adam Preiss

Dyrektor finansowy, członek Zarządu ArcelorMittal Poland.

Adam pracę w ArcelorMittal Poland rozpoczął w 2004 roku jako dyrektor biura rachunkowości.

Adam Preiss

Dyrektor finansowy, członek Zarządu ArcelorMittal Poland.

Adam pracę w ArcelorMittal Poland rozpoczął w 2004 roku jako dyrektor biura rachunkowości.

Następnie w latach 2011-2013 pracował jako dyrektor biura kontrolingu i sprawozdawczości. We wrześniu 2013 roku został dyrektorem finansowym, a 24 listopada 2015 roku objął funkcję członka Zarządu. W latach 2007-2011 pełnił również funkcję członka Zarządu w Shared Service Centre Europe.
Zanim dołączył do ArcelorMittal Poland, pracował w polskim oddziale firmy Ernst & Young.

Adam jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek finanse) oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości).

Rada Nadzorcza

Augustine Kochuparampil

Ramesh Kothari

Jacek Zub

Władysław Kielian

Andrzej Wypych

Grupa ArcelorMittal

  • Największy na świecie producent stali i wiodąca firma wydobywcza, powstała w 2006 r. w wyniku fuzji największych na świecie firm stalowych: Mittal Steel i Arcelor
  • Działamy w 60 krajach
  • Zakłady produkcyjne ArcelorMittal zlokalizowane są w 18 krajach na 4 kontynentach
  • Zdolności produkcyjne na poziomie 100 mln ton stali rocznie
  • Czołowy dostawca dla sektora samochodowego, budowlanego, AGD oraz opakowań
  • Właściciel własnych złóż surowców z rozbudowaną siecią dystrybucji
  • Lider w zakresie badań i rozwoju oraz technologii, zatrudniający ponad 1 300 naukowców w 12 laboratoriach na całym świecie
  • Notowany na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), Paryżu (MTP), Brukseli (MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie (MTS) oraz w Walencji.

Nasza historia

ArcelorMittal Poland

Marzec 2004 – wtedy zaczyna się nowa epoka polskiego hutnictwa. Wówczas Minister Skarbu Państwa i LNM Holdings podpisali umowę prywatyzacyjną holdingu Polskie Huty Stali (PHS). Globalny koncern stalowy Lakshmiego Mittala objął wówczas upadające polskie huty, by w ciągu kolejnych lat zrestrukturyzować je, przywrócić im płynność finansową, a dzięki inwestycjom o wartości kilku miliardów złotych, nadać polskiemu sektorowi hutniczemu nowy charakter.
W dwa miesiące po prywatyzacji PHS Sąd Rejonowy w Katowicach zmienił nazwę firmy na Ispat Polska Stal, by w lutym 2005 roku, w związku z powstaniem grupy Mittal Steel, powołać do życia Mittal Steel Poland SA.

W czerwcu 2006 roku, najwięksi producenci stali: Arcelor i Mittal Steel łączą się, tworząc globalną grupę ArcelorMittal. W związku z fuzją, 2 października 2007 nazwa Mittal Steel Poland zostaje oficjalnie zmieniona na ArcelorMittal Poland.

Historia Hut wchodzących w skład ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland w Świętochłowicach

Huta o ponad 190 –letniej historii. Założona w 1828 r. jako "Bethlen-Falva" mogła poszczycić się najnowocześniejszymi na owe czasy urządzeniami na napęd parowy: wielkim piecem, pudlingarnią z walcownią czy żeliwiakiem. Dopiero w latach 30-tych XX wieku, po przejęciu śląskiego hutnictwa przez Państwo Polskie, przemianowano ją na Hutę „Florian”.

Przekształcenie słynnego „Floriana” z huty surowcowej na przetwórczą wiązało się  m.in. z zamknięciem tamtejszego oddziału wielkich pieców i zlikwidowaniem stalowni martenowskiej. Dzięki temu zakład ArcelorMIttal Poland w Świętochłowicach produkuje dziś najwyższej klasy blachy stalowe, a także może poszczycić się nagrodą "TERAZ POLSKA" dla blachówki blaszanej FLORA oraz certyfikatem „Czysta Produkcja”.

Dawna Huta Katowice to dziś ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej

Pierwszy spust surówki i wytop stali nastąpił w hucie w Dąbrowie Górniczej w 1976 r. Dziesięć lat później huta pracowała już na pełnych obrotach dzięki uruchomieniu drugiego wielkiego pieca. Jakość produktów stalowych gwarantują działające w niej COSy, czyli linie ciągłego odlewania stali, natomiast poczynione inwestycje proekologiczne pozwalają np. skutecznie odzyskiwać dużą część gazu konwertorowego. Od 2003 r. Huta Katowice należy do koncernu Polskie Huty Stali, a dziś jest chlubą ArcelorMittal Poland, jako jeden z niewielu zakładów na świecie produkuje szynę o długości 120 metrów.

ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie – historyczna Huta im. T. Sendzimira

Powołana do życia w 1954 r. huta w Krakowie w pierwszych latach swojego funkcjonowania produkowała zaledwie 1,5 mln ton stali rocznie. W latach 70. poziom produkcji w krakowskiej hucie zbliżał się do 7 mln ton stali rocznie.

Pracowało tu aż 12 baterii koksowniczych i pięć wielkich pieców. Działała też m.in. stalownia martenowska. Obecnie funkcjonuje jedna nowoczesna bateria koksownicza i jeden wielki piec, a poziom produkcji jest pięciokrotnie niższy. Wyłączono uciążliwe dla środowiska instalacje, w tym stalownię martenowską, wszystkie baterie koksownicze starego typu, cztery wielkie piece i taśmy spiekalnicze. ArcelorMittal Poland od roku 2004 zainwestował w krakowskiej hucie ponad 3 mld zł. Wydatki w dużej mierze objęły projekty środowiskowe, dzięki którym znacząco ograniczyliśmy emisję pyłów i gazów. Walcownia gorąca blach, uruchomiona w roku 2007 kosztem 1,2 mld zł i rozbudowana w roku 2016 nadal pozostaje najnowocześniejszą walcownią w Europie.

ArcelorMittal Poland w Sosnowcu: od walcowni Hrabia Renard

Już na początku XX wieku, dokładnie w 1902 r., powstała w Sosnowcu historyczna walcownia „Hrabia Renard”, która pod tą nazwą funkcjonowała do 1949. Wówczas patronat nad nią objął Edmund Cedler Właśnie pod jego nazwiskiem sosnowiecka huta stała się w latach 70-tych największym producentem stali jakościowej w Europie. Po okresie gruntownych modernizacji w 2003 r. została włączona do koncernu Polskie Huty Stali, a dziś należy – jako jedna z sześciu – do ArcelorMittal Poland.

Zakład z tradycjami – Huta Królewska ArcelorMittal Poland w Chorzowie

Ponad 200 lat historii to tradycja, jaką niewiele zakładów może się pochwalić. Dawna Królewska – owszem. Od zawsze był to zresztą zakład o znaczeniu historycznym. 25 października 1802 r. miał w niej miejsce pierwszy spust surówki

W 1843 r. chorzowska huta, jako jedna z pierwszych w Europie, została wpisana na listę producentów szyn kolejowych, a niespełna 20 lat później była już wyposażona w pierwszą na Śląsku walcownię szyn kolejowych. Jej patronami byli Józef Piłsudski i Tadeusz Kościuszko, z przedsiębiorstwa rządowego stała się jednoosobową Spółką Skarbu Państwa. Przeszła transformację od zakładu surowcowego do jednego z najnowocześniejszych ośrodków produkujących na potrzeby przemysłu kolejowego i górniczego. Jest wyposażona także w nowoczesną walcownię. Od 1 stycznia 2009 r. należy do ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Poland Zdzieszowice

Decyzję o budowie koksowni w Zdzieszowicach podjął koncern Schaffgotschów w 1929 roku. Rok później rozpoczęto budowę. Pierwszą 60-komorową baterię typu Still uruchomiono w 1932 roku, a drugą w 1938 roku. Wskutek działań wojennych uległy one dewastacji, ale w latach 50. przywrócono je do ruchu.

ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach to dziś nie tylko największa, ale i jedna z najbardziej nowoczesnych koksowni w Europie. Łączne nakłady na inwestycje w tej koksowni w ostatnich latach wyniosły prawie 1 mld zł. Łączna zdolność produkcyjna wynosi ok. 3,6 mln ton/rok. Po wielu inwestycjach środowiskowych, emisja pyłu z koksowni w Zdzieszowicach to jedynie 2% tego, co zakład emitował w 1989 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Wybierz:

 

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem