transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zaproszenia do składania ofert - usługi B+R

27.12.2017

AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - unieważnienie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zapytania ofertowego nr AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

14.12.2017

AMP/Oferta/6/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - zakończenie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

07.12.2017

AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - unieważnienie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - unieważnienie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - unieważnienie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - unieważnienie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

AMP/Oferta/5/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - zakończenie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

07.12.2017

AMP/Oferta/6/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - zakończenie postępowania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

29.11.2017

AMP/Oferta/3/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/3/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta CIM-mes Projekt Sp z o.o.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

28.11.2017

AMP/Oferta/9/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/9/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Politechniki Śląskiej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

28.11.2017

AMP/Oferta/4/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/4/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.11.2017

AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

AMP/Oferta/1/POIR_6/1.2/2017_PBSE - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.2/2017_PBSE została wybrana oferta Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

AMP/Oferta/8/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/8/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

AMP/Oferta/7/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/7/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

AMP/Oferta/4/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/4/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

AMP/Oferta/3/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/3/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL - wyniki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Politechniki Śląskiej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

19.10.2017

Aktualizacja zaproszeń do składania ofert

Szanowni Oferenci,

Z uwagi na konieczność zastosowania w zaproszeniach do składania ofert kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV, w dniu 19.10 2017 opublikowaliśmy zaktualizowaną treść zaproszeń.

Zaktualizowane dokumenty zawierają wyszczególnienie kodów CPV w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert:

 „Kod CPV (nazwa kodu): 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze); 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe); 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju); 73300000-5 (Projekt i realizacja badań oraz rozwój)”

W związku z faktem, że powyższa aktualizacja nie prowadzi do zmiany charakteru zaproszenia (od samego początku zapraszaliśmy do składania ofert na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów), a jedynie uszczegóławia tę kwestię, a także z uwagi na krótki okres od momentu upublicznienia pierwotnej wersji zaproszeń do ich aktualizacji, zadecydowaliśmy co następuje:

1) w przypadku wyemitowanych już zaproszeń z minimum 30-dniowym terminem składania ofert od momentu ich upublicznienia – pozostawiliśmy pierwotnie ustalony termin składania ofert z uwagi na niewielki limit czasowy na współpracę z potencjalnie wybranym wykonawcą od momentu jego wyboru do chwili złożenia wniosku do NCBiR. W tym przypadku uważamy, że potencjalni Oferenci, który zobaczą zaktualizowane zaproszenie do składania ofert w dniu dzisiejszym (19.10.2017) nadal mają wystarczająco dużo czasu na złożenie swojej oferty;

2) w przypadku wyemitowanych już zaproszeń z minimum 7-dniowym terminem składania ofert od momentu ich upublicznienia – postanowiliśmy, że bieg terminu składania ofert zaczniemy liczyć od nowa.

Wszystkie niewyemitowane jeszcze zaproszenia będą już posiadały w/w wyszczególnienie kodów CPV w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.