Zapisz się na kanał REMIT.RSS

Komunikaty REMIT

REMIT - planowane i nieplanowane ubytki mocy odbiorczych w AMP

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ArcelorMittal Poland S.A  podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane wyłączenia jednostek odbiorczych.

Aktualne planowane i nieplanowane wyłączenia jednostek odbiorczych w AMP są zawarte w tabeli z najnowszą datą:

Od dnia 2021-01-01, zgodnie z obowiązującymi przepisami komunikaty są publikowane na stronie internetowej

www.gashub.at/remit/postings.xhtml

REMIT – planned and unplanned received capacity losses in AMP

Based on the Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and the Council from 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency ("REMIT") and guidelines of the Agency for Cooperation of Energy Regulators ("ACER") ArcelorMittal Poland S.A publishes planned and unplanned units’ shutdowns.

Current planned and unplanned units’ shutdowns in AMP are presented in the table with the latest date.

From 2021-01-01, according to the applicable regulations, messages are published on the website

https://www.gashub.at/remit/postings.xhtml

Data i czas publikacjiPoczątek zdarzeniaPlanowany koniec zdarzeniaStatusNazwa
Publication date/timeStarting timeExpected end of the incidentStatusName
2020-12-31 13:46 2020-12-31 14:00 2020-12-31 19:15 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-12-26 16:56 2020-12-26 16:15 2020-12-27 04:52 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-12-21 05:00 2020-12-21 05:00 2020-12-21 20:09 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-12-07 08:30 2020-12-07 08:20 2020-12-07 17:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-12-01 04:50 2020-12-01 04:00 2020-12-04 05:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-11-13 06:52 2020-11-13 06:00 2020-11-13 11:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-10-13 04:00 2020-10-13 03:40 2020-10-16 10:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-09-21 05:00 2020-09-21 05:00 2020-09-22 00:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-07-30 10:07 2020-07-30 10:07 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-07-21 07:00 2020-07-21 06:30 2020-07-21 12:15 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-06-23 01:15 2020-06-23 04:00 2020-06-25 05:30 aktualizacja ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-06-19 09:15 2020-06-19 09:20 2020-06-19 13:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-06-16 15:41 2020-06-16 15:50 2020-06-17 04:10 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-06-14 21:00 2020-06-14 21:00 2020-06-15 01:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-06-07 09:30 2020-06-07 08:40 2020-06-07 18:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-06-03 04:54 2020-06-03 04:10 2020-06-04 23:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-05-27 07:47 2020-05-27 07:30 2020-05-27 20:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-05-11 09:23 2020-05-11 08:50 2020-05-11 15:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-05-06 21:10 2020-05-07 05:00 2020-05-09 16:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-04-21 05:04 2020-04-21 04:05 2020-04-22 01:35 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-04-17 01:07 2020-04-17 13:00 2020-04-17 16:20 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-03-26 05:21 2020-03-26 06:00 2020-03-27 06:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-03-13 05:17 2020-03-13 05:17 2020-03-13 13:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-03-12 07:52 2020-03-12 07:45 2020-03-12 14:50 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-03-09 19:35 2020-03-09 19:15 2020-03-10 10:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-03-03 05:56 2020-03-03 04:00 2020-03-03 17:00 aktualizacja ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-03-03 05:50 2020-03-03 05:10 2020-03-03 13:59 aktualizacja ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-02-23 10:00 2020-02-23 05:00 2020-02-23 14:15 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-02-22 05:21 2020-02-22 05:00 2020-02-23 05:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-02-19 22:00 2020-02-19 22:00 2020-02-21 09:18 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-02-14 09:30 2020-02-14 08:35 2020-02-14 15:30 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-02-14 07:45 2020-02-14 07:45 2020-02-28 07:45 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-02-11 11:04 2020-02-12 07:00 2020-02-12 16:00 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2020-02-11 11:01 2020-02-11 11:01 nowy ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2019-09-09 10:13 2019-09-09 10:14 2019-09-14 10:00 aktualizacja ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2019-06-27 14:14 2019-06-26 10:26 2019-06-28 13:00 aktualizacja ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2019-04-10 12:35 2019-04-10 11:56 2019-04-13 06:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2019-04-03 13:38 2019-04-03 13:37 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2019-03-22 09:57 2019-03-22 09:15 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2019-01-11 07:51 2019-01-11 07:39 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2018-11-22 13:44 2018-11-22 13:08 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2018-09-27 10:51 2018-09-29 12:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2018-09-27 10:49 2018-09-27 10:07 2018-09-29 12:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2018-07-10 11:17 2018-07-10 10:46 2018-07-13 12:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2018-06-26 09:03 2018-06-26 08:10 2018-06-29 22:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2018-02-15 13:16 2018-02-15 13:30 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2018-01-09 12:25 2018-01-09 12:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2017-10-26 09:20 2017-10-26 09:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2017-06-21 11:09 2017-06-26 02:00 2017-07-01 02:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2017-06-21 11:07 2017-06-21 11:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2017-06-01 11:11 2017-06-01 11:00 2017-06-02 06:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2017-03-14 09:53 2017-03-14 09:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more
2017-03-08 11:32 2017-03-08 11:00 2017-03-13 18:00 anulowany ArcelorMittal Poland S.A Więcej/more

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem