Wizja i zaangażowanie

ArcelorMittal Poland to organizacja mająca wpływ na wiele dziedzin życia, co obliguje nas do prowadzenia przemyślanej i odpowiedzialnej działalności z uwzględnieniem wszystkich grup interesariuszy. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza konsekwentne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy objawia się ono w naszym zaangażowaniu w ciągłe zmniejszanie naszego wpływu na środowisko naturalne i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Programy społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi udzielania wsparcia w ramach projektów społecznych.

Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia w ramach projektów społecznych ArcelorMittal Poland

Wniosek o dofinansowanie projektu. Należy przesłać na adres mailowy:

karolina.muza-adamiec@remove-this.arcelormittal.com lub magdalena.kusmierz@remove-this.arcelormittal.com

Pobierz wniosek

ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland

10 ambicji

01.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy.

06.

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez odpowiedzialne korzystanie ze źródeł energii.

02.

Wyroby promujące bardziej zrównoważony styl życia.

07.

Współpracujemy z ponad 3 tys. dostawców usług i produktów w skali roku.

03.

Wyroby tworzące trwałą infrastrukturę.

08.

Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności.

04.

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i wysoki wskaźnik recyclingu.
W trosce o środowisko naturalne, zmniejszyliśmy zużycie wody gruntowej o 60% w ciągu ostatnich 25 lat.

09.

Zapewnienie napływu utalentowanych młodych naukowców i inżynierów.

05.

Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska i ograniczenie wpływu na jakość wody, gleby i powietrza.

10.

Mierzalny wkład  na rzecz społeczeństwa doceniany przez innych.

Raporty zrównoważonego rozwoju

Od początku istnienia ArcelorMittal, jesteśmy świadomi wpływu jaki nasza firma wywiera na otoczenie i jak wielkie korzyści dla wszystkich interesariuszy ma aktywność na polu CSR. W poczuciu misji i zaangażowania w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność, tworzymy coroczne raporty podsumowujące praktyki firmy.

Projekty społeczne

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim – to hasło, które od wielu lat jest wyznacznikiem wszystkich działań i decyzji podejmowanych w firmie. Współpraca z jednostkami straży pożarnych jest dowodem konsekwentnej realizacji strategii ArcelorMittal Poland, w której bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem. Zakupione samochody strażackie czy osprzęt ratowniczy służą zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i naszym zakładom.

Edukacja

Inwestując w społeczności lokalne, skupiamy się na kilku strategicznych obszarach, spośród których prym wiedzie edukacja. Wybraliśmy ją nie tylko ze względu na jej rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także w odpowiedzi na potrzeby lokalnych władz i społeczności. Ponad 70 projektów edukacyjnych zrealizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, na uczelniach wyższych w przedszkolach, a nawet żłobkach sprawia, że ArcelorMittal Poland jest nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań edukacyjnych na Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie.

Zdrowie

Zdrowie to jeden z głównych filarów działalności społecznej ArcelorMittal Poland. Mamy świadomość, że potrzeby placówek medycznych są zazwyczaj większe niż ich możliwości finansowe. Cieszy nas zatem, że nasze zaangażowanie we wspólne projekty zwiększa możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów, a przez to pomaga w zaspokojeniu choć części tych potrzeb.

Ekologia

Staramy się nie ograniczać naszych działań z zakresu ochrony środowiska tylko do tych związanych z inwestycjami i przestrzeganiem praw, pragniemy kształtować właściwą postawę wśród naszych pracowników i sąsiadów. Dlatego bardzo chętnie włączamy się, a nawet inicjujemy akcje sprzątania zielonych terenów, sadzenie drzew, zbiórki makulatury czy nawet wymiany pieców węglowych.

Sport

Równie ważny, jak edukacja czy promocja zdrowia, jest dla naszej firmy sport. ArcelorMittal Poland nie angażuje się jednak w promocję sportu zawodowego, lecz wspiera lokalne inicjatywy, w których uczestniczyć może każdy. Naszym celem jest zachęcenie pracowników, ich rodzin oraz społeczności lokalnych do aktywnego trybu życia. Robimy to między innymi poprzez współpracę z Towarzystwami Krzewienia Kultury Fizycznej działającymi przy oddziałach w Krakowie oraz w Dąbrowie Górniczej. To procentuje. Nasi pracownicy wspaniale potrafią się zaangażować, czego przykładem jest chociażby udział w zawodach strzeleckich czy rozgrywkach piłki nożnej, w których niejednokrotnie osiągali sukcesy, a także udział w corocznym Półmaratonie Dąbrowskim.

Wolontariat

Wolontariat Pracowniczy

Od lat organizujemy i wspieramy wolontariat pracowniczy oraz akcje społeczne. Pracownicy zaangażowani w działanie na rzecz społeczności lokalnych mogą liczyć na naszą pomoc na różnych płaszczyznach. Możliwości jest wiele i zależą od rodzaju prac czy działalności, np.: wsparcie organizacyjne, promocja danej akcji wśród pracowników, zakup gadżetów firmowych, pokrycie kosztów związanych z akcją wolontariatu.

Nasi pracownicy angażują się w zróżnicowane działania, których ukoronowaniem jest grudniowy Dzień Wolontariatu Pracowniczego.

ArcelorMittal Poland

Akcje wolontariackie, które wspieramy

Pikniki rodzinne

Organizacja wydarzeń sportowych

Zawody dla dzieci i młodzieży

Spotkania z seniorami

Pomoc schroniskom dla zwierząt

Prace remontowe

wsparcie osób niepełnosprawnych

Ład korporacyjny

Zobowiązanie ArcelorMittal do przestrzegania wysokich standardów i stosowania najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, a także przejrzystość postępowania jest warunkiem koniecznym dla rozwoju firmy. Naszym zdaniem, dobre praktyki biznesowe warunkują sukcesy ekonomiczne osiągane w dłuższej perspektywie. Chcemy utrzymać naszą reputację w zakresie dotrzymywania wysokich standardów etycznych i zasad ładu korporacyjnego.

Program zgodności

Szkolenia

Zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności, każdy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie Kodeksu Etyki Biznesu, Procedury Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania i Polityk HR. Wybrane grupy pracowników winny zostać zaznajomione z pozostałymi częściami składowymi Programu Zgodności. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem metod tradycyjnych, jak i online oraz powtarzane są co 3 lata. Dodatkowo, zakres obowiązywania poszczególnych elementów programu ustalany jest przez biuro korporacyjne i publikowany na stronie intranetowej ArcelorMittal.

Struktura organów Spółki

Przejrzyste zasady postępowania to standard w ArcelorMittal. Dlatego w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Poland obecni są przedstawiciele związków zawodowych. Przedstawiciele pracowników uczestniczą również w spotkaniach kierownictwa firmy.


Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania

ArcelorMittal Poland posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w całym obszarze Spółki.

Zintegrowany System Zarządzania w ArcelorMittal Poland obejmuje:

  • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz w wybranych obszarach System Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego wg IATF 16949:2016
  • System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007
  • System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2011
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym ( w obszarach ZDR) wg wymogów ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
  • Laboratoria Ochrony Środowiska oraz Laboratoria Badań Jakościowych są akredytowane na spełnienie wymagań normy ISO/IEC 17025

Dialog lokalny

W ArcelorMittal Poland utworzono w ramach Biura Komunikacji komórkę ds. dialogu lokalnego. Do zadań zespołu należy m.in budowanie i utrzymywanie kontaktów ze społecznościami w miastach, gdzie firma ma swoje zakłady.

Poniżej podajemy terminarz spotkań z interesariuszami:

2020

10.01 - spotkanie noworoczne w Strzemieszycach

2019

11.12- spotkanie z przedstawicielami nowohuckich dzielnic

10.12 - spotkanie przedświąteczne z przedstawicielami Rady Miasta Dąbrowy Górniczej

10.12 - spotkanie przedświateczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Dąbrowie Górniczej 

19.11 - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Promocji Dzielnicy Strzemieszyce

23.10 - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

  9.10 - spotkanie z przedstawicielami rady dzielnicy Strzemieszyc

17.06 - przekazanie stojaków rowerowych - stowarzyszenia Zielony Gołonóg

14.06 - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

14.06 - spotkanie w Łośniu, obchody 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich

13.06 - przekazanie stojaków rowerowych wraz ze stowarzyszeniem Zielony Gołonóg szkole nr 12 w Dąbrowie Górniczej

18.05 - Dzień Otwarty Dąbrowa Górnicza

18.05 - festyn rodzinny w Strzemieszycach 

13.04 – Dzień Otwarty Świętochłowice

13.04 – Dzień Otwarty Sosnowiec

  5.04 – spotkanie z prezesem stowarzyszenia Zielony Gołonóg 

  4.04 – spotkanie z przewodniczym zarządu Strzemieszyc 

  3.04 – spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa oraz przewodniczącymi         nowohuckich dzielnic 

27.03 – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce 

 6.03 - spotkanie z przewodniczącym Rady Dzielnicy Bieńczyce, Kraków

 6.03 - spotkanie z przewodniczacym rady Dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, Kraków

14.01 - spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa

Chcielibyśmy na bieżąco informować mieszkańców o działaniach firmy i o tym co u nas słychać, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami:

Anna Bochenek

Komunikacja i Dialog Lokalny |

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
T: +48 32 776 78 10

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem