ArcelorMittal Poland znalazł się w gronie nielicznych firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteelTM. Po zakończonym pomyślnie audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą DNV Poland (audytor akredytowany przez organizację ResponsibleSteelTM ), spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie ResponsibleSteelTM.

“Ten certyfikat to niesamowite wyróżnienie dla nas w ArcelorMittal Poland, ale również zobowiązanie względem naszych interesariuszy. Stal to jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów na świecie. Nasi klienci z branży motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej, opakowań, transportu oraz AGD mają coraz większe oczekiwania względem materiałów, które wykorzystują, spodziewając się , że będą one spełniały najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. Certyfikat ResponsibleSteel jest dowodem odpowiedzialnego zarządzania, a także stanowi dla nas dodatkową motywację do rozwoju. Jesteśmy dumni z tego, że doceniono nasze działania na rzecz pracowników, społeczności lokalnych i zrównoważonego rozwoju.” - komentarz Sanjaya Samaddara, prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland

Co to jest standard ResponsibleSteelTM?

Standard jest nową normą dla branży stalowej, która koncentrujesię na kwestiach środowiskowych i społecznych. Został opracowany przez organizację ResponsibleSteelTM zrzeszającą największe przedsiębiorstwa stalowe świata, organizacje społeczne, naukowe i środowiskowe. Wiele szczegółowych kryteriów standardu znacznie wykracza poza wymogi określone w przepisach prawa czy wewnętrznych dokumentach ArcelorMittal.

Dlaczego?

Chcemy, by nasi interesariusze mieli pewność, że nasza stal będąca z natury materiałem o nieskończonym potencjale recyklingu jest produkowana z uwzględnieniem najwyższych standardów w obszarach takich jak BHP, kultura organizacyjna i zarządzania, prawo pracy i prawa człowieka, relacje z otoczeniem czy szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Certyfikat ResponsibleSteelTM jest potwierdzeniem spełnienia tych wymogów.

Jakie obszary podlegają ocenie? Standard obejmuje 12 zasad:

1. Ład korporacyjny, czyli nasze wartości, zobowiązanie do przestrzegania prawa i kodeksu etyki, odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów.
2. Systemy zarządzania społecznego, środowiskowego i ogólnego, czyli efektywność i przejrzystość naszych działań w tych obszarach.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli bezpieczne warunki pracy, również w pandemii, oraz zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji.
4. Prawo pracy, czyli przestrzeganie przepisów prawa, zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, swoboda zrzeszania się i szeroko pojęta troska o dobrostan pracowników.
5. Prawa człowieka, czyli przestrzeganie zasad ujętych w Powszechnej deklaracji praw człowieka zarówno w relacjach z pracownikami, jak i dostawcami.
6. Zaangażowanie w sprawy otoczenia i komunikacja, czyli efektywne budowanie relacji i przekazywanie informacji.
7. Społeczność lokalna, czyli współpraca z sąsiadami, wsparcie społeczności lokalnych i troska o dziedzictwo kulturowe.
8. Zmiany klimatu i emisje gazów cieplarnianych, czyli nasze działania i plany dotyczące redukcji emisji.
9. Hałas, emisje, wycieki i odpady, czyli ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i życie społeczności wokół nas.
10. Gospodarka wodna, czyli odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi.
11. Bioróżnorodność, czyli znajomość ekosystemu, w jakim funkcjonujemy i troska o jego zachowanie.
12. Wyłączanie i zamykanie zakładów, czyli minimalizacja krótko- i długoterminowych skutków społecznych ​i środowiskowych związanych z wyłączaniem i zamykaniem zakładów.

Przebieg audytu

Audyt został przeprowadzony przez niezależnych audytorów z firmy DNV. Pierwszy etap, który miał miejsce w listopadzie 2021 r. potwierdził naszą gotowość do drugiego etapu - zasadniczego procesu certyfikacji na podstawie rozmów i dokumentacji. Drugi etap, oprócz pogłębionej analizy dokumentów, zawierał przede wszystkim szereg działań audytorów weryfikujących, jak w praktyce funkcjonuje u nas zrównoważona produkcja stali. Audytorzy skupili się na rozmowach z kierownictwem poszczególnych zakładów, odbyli wizyty w obszarach produkcyjnych, przeprowadzili indywidualne i grupowe wywiady z pracownikami, związkami zawodowymi oraz innymi interesariuszami ArcelorMittal Poland.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”