Ochrona środowiska

Ograniczanie wpływu na środowisko naturalne to jeden z naszych priorytetów. Jesteśmy świadomi tego, jak ważne jest odpowiedzialne podejście do produkcji z uwzględnieniem wpływu zakładów przemysłowych na otoczenie, dlatego intensywnie pracujemy nad minimalizacją naszego oddziaływania na jakość środowiska.

Jak działamy

W realizacji planów związanych z minimalizacją wpływu na otoczenie naturalne wykorzystujemy metodologie World Class Manufacturing (WCM) – filarów: środowisko i odpowiedzialność społeczna oraz analiza kosztów.

Prowadzimy ponadto szczegółowe analizy ryzyka wszystkich procesów w zakresie ochrony środowiska, monitorujemy wyniki ich funkcjonowania i pracujemy nad podnoszeniem ich efektywności. Każdy nasz zakład cyklicznie poddawany jest wewnętrznym audytom oraz corocznej ocenie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi energetyki.

Posiadamy laboratorium ochrony środowiska, aby precyzyjnie mierzyć wszystkie wskaźniki związane z naszym oddziaływaniem na środowisko, a także monitorować nasze zakłady i rzetelnie przygotowywać się do komunikacji z interesariuszami. Laboratoria te są odpowiednio akredytowane, by spełniać normy ISO/IEC 17025:2028–02.

Zrównoważony rozwój to bardzo pojemne pojęcie, które oprócz koncentracji bezpośrednio na ludziach, zakłada również odpowiedzialne podejście do produkcji. W ramach tej całościowej koncepcji, jako jeden z liderów przemysłu, skupiamy wysiłki na ograniczaniu naszego wpływu na środowisko naturalne” - Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland

W naszych największych oddziałach: w Dąbrowie Górniczej, Zdzieszowicach i Krakowie stosujemy ponadto System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym, który wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Działalność całej firmy w zakresie ochrony środowiska jest badana każdego roku za pośrednictwem wewnętrznych inspekcji, kontroli organów ochrony środowiska oraz zewnętrznych audytów, prowadzonych przez niezależne jednostki certyfikujące.

W planowaniu działań w oparciu o najwyższe standardy pomaga nam Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje m.in. - System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, - System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018, - System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (w obszarach Zakładów Dużego Ryzyka) wg wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zapoznaj się z naszą polityką

W sprawach związanych z ochroną środowiska przyświecają nam trzy Ambicje Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal:

1.Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i wysoki wskaźnik recyklingu.

zobacz wiecej

2. Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska i ograniczanie wpływu na jakość wody, gleby i powietrza

zobacz wiecej

3. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez miedzy innymi odpowiedzialne korzystanie ze źródeł energii.

zobacz wiecej

Nasze działania proekologiczne

Staramy się nie ograniczać naszych działań z zakresu ochrony środowiska tylko do tych związanych z inwestycjami i przestrzeganiem praw, pragniemy kształtować właściwą postawę wśród naszych pracowników i sąsiadów. Dlatego bardzo chętnie włączamy się, a nawet inicjujemy akcje sprzątania zielonych terenów, sadzenie drzew, zbiórki makulatury czy nawet wymiany pieców węglowych.

Eko Ambasadorzy

Aby aktywnie uczestniczyć w dialogu ze wszystkimi osobami zainteresowanymi naszym oddziaływaniem na środowisko oraz działalnością proekologiczną ArcelorMittal Poland powołał Eko-ambasadorów, którzy z chęcią odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Jak zgłaszać skargi/pytania dotyczące kwestii środowiskowych?

Eko AmbasadorzyLokalizacjaKontakt
Anna KuwałekDąbrowa Górniczaanna.kuwalek@arcelormittal.com
+48 32 776 72 00
Wojciech MotykaKraków wojciech.motyka@arcelormittal.com
+48 12 290 17 75
Krzysztof KowolikZdzieszowicekrzysztof.kowolik@arcelormittal.com
+48 774 452 413

Bezpieczeństwo instalacji ZDR

W ArcelorMittal Poland wdrożono zintegrowany system zarządzania według norm: ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001 i ISO 14001, specyfikacji technicznej IATF 16949 oraz wymagań Prawa ochrony środowiska. System ma na celu zapewnienie standardów bezpieczeństwa, środowiskowych i jakości produkcji oraz zagwarantowanie ciągłego rozwoju i promocję bezpieczeństwa w trakcie procesów produkcyjnych dzięki wykorzystywaniu najwyższych standardów obowiązujących na świecie.

Dowiedz sie więcej

Komunikaty

Informacja o wpływie działalności ArcelorMittal Poland na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i rodzaju uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska (zgodnie z Art.32 c ust.2 Ustawy Prawy atomowe)

ArcelorMittal Poland stosuje w swoich oddziałach w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach i Zdzieszowicach aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze oraz aparaty wytwarzające promieniowanie jonizujące (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami).
Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystująca promieniowanie jonizujące niezbędna jest do kontroli procesów technologicznych.
Działalność ArcelorMittal Poland S.A. związana z wykorzystaniem tej aparatury kontrolno-pomiarowej nie powoduje wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Więcej informacji na temat naszych działań z zakresu ochrony środowiska można znaleźć w ostatnim raporcie.

Zapoznaj sie z naszym raportem Zrównoważonego Rozwoju

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”